logo_zhsu

Актымбаев Канат Избасарович

Академическая степень:
магистр юридических наук
Должность:
старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин

КазНУ им. Аль-Фараби, специальность юриспруденция, 2001 год.

  1. Қоғамның құқықтық мәдениетінің қалыптасу ерешеліктері. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми көпшілік журналы.- Астана, 2018.-№3 (52).
  2. Мемлекеттік қызметшінің әдептік мәдениетті және құқықтық мәдениеті. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми көпшілік журналы.-Астана, 2017.-№3 (52).
  3. The problems of legal culture of society. Вестник КазНУ им. Аль-Фараби (серия юридическая) № 2, 2018г.
  4. The legal status of civil servants and the new system of remuneration for civil servants. Russian Law journal. Moscow. http://www.russianlawjournal.org ISSN 2312-3605 (online).
  5. Правовые аспекты защиты прав лиц освободившихся из мест лишения свободы. Проблемы науки. г. Иваново. eLIBRARY.ru.