logo_zhsu

Хаймулданов Ерлан Сеилханович

Академическая степень:
магистр педагогических наук
Должность:

Сведения о высшем образовании:

Учебное заведение: Жетысуский государственный университет им. И.Жансугурова

Специальность: физика и информатика

Год окончания: 2007

Квалификация: учитель физики и информатики

 

Сведения об ученой степени:

Ученая степень: магистр педагогических наук

Учебное заведение: Жетысуский государственный университет им. И.Жансугурова

Специальность: информатика

Год окончания: 2012

 1. 3D Studio Max бағдарламасында физикалық құбылыстарды бейнелеу. «Ізденіс» педагогика, психология және әдістемесі ғылымдар сериясы №4(1), Алматы 2012 ж.
 2. Білікті маман даярлау барысында ақпараттық технологияларды пайдаланудың мүмкіншіліктері. «Ізденіс» педагогика, психология және әдістемесі ғылымдар сериясы №4(1), Алматы 2012 ж.
 3. ADOBE FHOTOSHOP бағдарламасын оқыту кезінде бағдарламаның мүмкіндіктерін ашу. І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің ХАБАРШЫСЫ, №4, Талдықорған 2012 ж.
 4. IT технологияларды қолданып физиканы қашықтықтан оқыту әдістемесі. «Қазақстан жоғары мектебі», №2(1), Алматы 2012 ж.
 5. Қоршаған ортаны қорғау процесстермен өзара байланысы ортаның экологиялық және экономикалық зардаптарына тигізетін әсері. «Қазақстан жоғары мектебі», №1, Алматы 2012 ж.
 6. Кәсіби білім беруді ақпараттандыруды дамытудың заманауи жағдайы. «Қазақстан жоғары мектебі», №1, Алматы 2012 ж.
 7. Мультимедиялық сабақтың педагогикалық дизайны. Ғылыми-педагогикалық басылым – «Ұлт тағылымы», №1, Алматы 2012 ж.
 8. Физиканы оқыту формаларын, әдістері мен құралдарын таңдауға компьютерлік технологиялардың тигізер ықпалы. Ғылыми-педагогикалық басылым – «Ұлт тағылымы», №1, Алматы 2012 ж.
 9. Физиканы оқыту формаларын, әдістері мен құралдарын таңдауға компьютерлік технологиялардың тигізер ықпалы. Ғылыми-педагогикалық басылым – «Ұлт тағылымы», №1, Алматы 2012 ж.
 10. MACROMEDIA FLASH бағдарламасының мүмкіншіліктері және интерфейсі. «Ізденіс» педагогика, психология және әдістемесі ғылымдар сериясы №4(1), Алматы 2013 ж.
 11. Новые информационные технологии в дополнительном образовании. «Ізденіс» педагогика, психология және әдістемесі ғылымдар сериясы №4(1), Алматы 2013 ж.
 12. Орта білім беру жүйесінде компьютерлік оқытудың тиімді жолдары. «Қазақстан жоғары мектебі», №4, Алматы 2013 ж.
 13. Мультимедиалық оқыту қосымшаларын құрудың техникалық-бағдарламалық құралдары. «Қазақстан жоғары мектебі», №4, Алматы 2013 ж.
 14. Білім беруде қашықтан оқыту және оны ұйымдастырудың дидактикалық мүмкіндіктері. «Қазақстан жоғары мектебі», №2(2), Алматы 2013 ж.
 15. Білім беруде ақпараттық технологияны қолданудың негізгі жолдары. «Қазақстан жоғары мектебі», №2(2), Алматы 2013 ж.
 16. Білім берудегі инновациялық процестердің рөлі. «Инновациялық технологияларды білім беру үрдісіне ендіру – сапалы білім негізі» дәстүрлі аймақтық ғылыми - әдістемелік конференция, 25 қаңтар 2013 ж.
 17. Информатика мамандығы білімгерлерінің кәсіптік құзырлықтарын қалыптастырудың әдіс тәсілдері. Ғылым, білім және инновация – «Қазақстан 2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 24-25 қазан 2014, Талдықорған
 18. Бастауыш мектепте ақпараттандыруды пайдаланудың дидиактикалық мүмкіндіктері. «Қазақстан жоғары мектебі», №3, Алматы 2014 ж.
 19. Coefficient Of The Differential Equation Of Transverse Of The Conveyor Belt. Life Science Journal 2014; 11(7), http://www.lifesciencesite.com
 20. Физиканы оқытуда IT технологияларды қолданудың әдістемелік ерекшеліктері. «Инновациялық технологияларды білім беру процесінде ендіру - сапалы білім негізі» атты дәстүрлі аймақтық ғылыми-әдістемелік конференцияға 16-17 қаңтар 2015 ж. Талдықорған
 21. Оқу үрдісінде нысаналы оқыту технологиясын қолдану ерекшеліктер. «Ғылым, білім және инновациялар - «Қазақстан – 2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары» халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Талдықорған 2015 ж. 23-24 қазан
 22. Информатика пәнін оқыту түрлерi мен әдiстерi «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция 7-8 сәуір 2016 ж. Талдықорған
 23. Білім беру жүйесінде maсromedia flash технологиясын қолдану «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция 7-8 сәуір 2016 ж. Талдықорған
 24. Бейнероликтерге арнап 3 D кеңістігінде анимация құру «Заманауи сын-тегеуріндер мен қоғамның жаһандану жағдайында Қазақстандағы білім мен ғылымның инновациялық әлеуеті» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 28-29 қазан 2016 ж. Талдықорған

28.05.2012-09.06.2012 – "Казахский национальный университет имени аль-Фараби"

07.06.2012-21.06.2012 – "Дистанционные образовательные технологии"

10.12.2013-12.12.2013 – Семинар "Подготовка обучающихся к компрессивному обучению"

12.06.2013 – Семинар "Стратегия повышения мотивации командного менеджмент-руководителя"

17.04.2013-19.04.2013 – Семинар "Электронное обучение: формы, методы, технологии"

13.06.2013-22.06.2013 – Курсы  "Smart public administration and e-government"

15.03.2014-16.03.2014 – Курсы  "Higher Education in Germany"

05.11.2014-07.11.2014 – Семинар "Краевые задачи с условиями на бесконечности"

12.12.2014 – Семинар "Современные методы обучения"

04.02.2015 – Семинар "Качественные методы исследования"

23.02.2015 – Семинар "Технологизация учебного процесса на основе электронных учебников"

16.03.2015-11.04.2015 – Курсы МОН РК, АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу», «Обучение и современные числовые технологии в системе обучения»

09.04.2015-22.04.2015– Семинар "Механика композитных материалов"

25.09.2015 – Семинар «Модель развития Казахстана» Центра прикладной экономики «Дана жол»

07.11.2015 – Курсы "Internet technologies for education, business and public administration"