logo_zhsu

Тулымшакова Гульнур Канатовна

Академическая степень:
магистр педагогических наук
Должность:
старший преподаватель

Сведения о высшем образовании:

Учебное заведение: ЖГУ им.И.Жансугурова

Специальность: 060200-Информатика

Год окончания: 2006

Квалификация: специальность информатика

 

Сведения об академической степени: 

Учебное заведение: ЖГУ имени И. Жансугурова

Специальность:  6М11100–Информатика

Год окончания:  2013

Квалификация:  магистр педагогических наук

 

Читаемые курсы:

 1. Information communication technologies
 2. Основы мультимедийных технологий
 3. Методика преподавания информатики
 4. Интерактивные оборудования в современной школе
 5. Программные средства в педагогической деятельности
 1. «Ақпараттық жүйелер» мамандықтарын заман талабына сай даярлаудыңдәстүрден тыс бағыты// Информатиканың мектептегі 25 жылдығына арналған «Білімдегі және ғылымдағы математикалық модельдеу және ақпараттық технологиялар» атты V халықаралық конференциясы 
 2. Жоғары оқу орындарында кредиттік білім беру жүйесін// Қазақстан респуб-дағы ғылым және білім министрлігінің ғылыми журналы “ІЗДЕНІС”, Алматы, 2011, №4 (1).
 3. Ғылым философиясының жоғары математикамен пәнаралық байланысы// Қазақстан жоғарғы мектебі. 1/2012  357 б
 4. І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде «Азаматтық-патриоттық тәрбие» беруді ұйымдастыру тәсілдері жөнінде атқарылатын  іс-шаралар. Талдыкорган, ЖМУ баспасы. 30-қараша,  2011ж.
 5. Салауатты өмір сүруді қалыптастыруда жан мен тәннің даму құндылықтары: семинар жинағы// І.Жансүгіров атындағы ЖМУ баспасы. – Талдықорған, 2012 ж. . – 151 б.
 6. Сызықтық программалау есептерін симплекстік кесте әдісімен шешу. «Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар: білім, ғылым, тәжірибе» атты ХҒТК еңбектері. Қ.И.Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ. 5-6 желтоқсан, 2012 ж., – С. 478 -480.
 7. Жаңа ғасырдағы жоғары оқу орындарына жаңаша тұрғыда қалыптасқан мамандар дайындау мәселелері// Қазақстан респуб-дағы ғылым және білім министрлігінің ғылыми журналы “ІЗДЕНІС”, Алматы, 2012, №4 (1). – 300-304 б.
 8. Мектеп информатика курсында тұлғаның танымдық белсенділігінің жоғарлауына және шығармашылық дамуына жағдай жасайтын олимпиада тапсырмалары жүйесін пайдалану // ХІV Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тыссячелетия в странах Европы и Азии» Переяслав-Хмельницкий-2015
 9. ADOBE CREATIVE CLOUD бағдарламасының мүмкіндіктері // ХІV Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тыссячелетия в странах Европы и Азии» Переяслав-Хмельницкий-2015
 10.  Перспективы использования образовательных электронных изданий и ресурсов, реализованных на базе мультимедийных технологий// VI Международной научно-практической конференции" Образование и наука в современных условиях" 2016 год.Том 3. Тамбов. 31 августа 2015. ISBN 978-5-990720-96-1РИНЦ UNIX операциялық жүйесінің технологиясы// «Шоқан тағылымы- 15»Халықаралық ғылыми- практикалық конференция 21-24 сәуір  198 б.
 11. «Компьютерлік графика түрлері, олардың қолданылу бағдарламалары»// І.Жансүгіров атындағы ЖМУ-де өткізілген «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» атты Республикалық ғылыми –тәжірибелік конференцияға (7-8 сәуір 2016)
 12. «Білім беру саласында мультимедиялық электронды оқулықты қолданудың тиімділігі» // І.Жансүгіров атындағы ЖМУ-де өткізілген «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» атты Республикалық ғылыми –тәжірибелік конференцияға (7-8 сәуір 2016)
 13. «Кәсіптік және орта білім беру жүйесінде жаңа ақпараттық технологияларды қолданып сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру» // Студенттер мен жас ғалымдардың «Ғылым және білім -2016» атты XІ Халықаралық ғылыми конференциясының баяндамалар жинағы (14 сәуір 2016)
 1. «Springer Nature» has successfully completed the official springer nature training how to use how to publish сертификат  2016 г.
 2. 04.2016 – 23.04.2016 - «Заманауи педагогикалық технологиялар» ЖОО педагогикалық мамандықтар оқытушыларының біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламасы (240 сағат). АҚ «БАҰО ӨРЛЕУ». Алматы
 3. Certificate «General English» Beginner Zhetysu state university named after I Zhansugurov. 2017