logo_zhsu

Забиева Камшат Казбековна

Академическая степень:
магистр педагогических наук
Должность:
старший преподаватель кафедры информатики и МПИ

Сведения о высшем образовании: 

Учебное заведение: ЖГУ им.И.Жансугурова

Специальность:  математика и информатика

Год окончания:  1998

Квалификация:  преподаватель математики и информатики

 

Сведения об академической степени: 

Учебное заведение:  ЖГУ имени И. Жансугурова

Специальность:  6М11100–Информатика

Год окончания:  2011

Квалификация:  магистр педагогических наук

Читаемые курсы:

  1. Information and communication technologies.
  2. Компьютерная графика
  3. Анализ данных

 

  1.  Мектеп геометриясының ұғымдық аппаратын қалыптастыруда ақпараттық – коммуникациялық технологияларды қолдану. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті Хабаршысы №1 (53). Алматы 2016.55 - 61б.
  2. Оқу процесінің тиімділігін арттыруда компьютерлік  технологиялардың маңызы. І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің хабаршысы  №1. Талдықорған 2016. 4 - 9б.
  3. Ұғымды қалыптастыруда компьюиерлік технологияларды қолдану жүйесі және оған қойылатын талаптар. XY Халықаралық ғылыми – практикалық интернет – конференция. Украина 2015. 108-110б.
  4. Инновациялық технологияларды білім беру үрдісіне ендіру – сапалы білім негізі. Аймақтық ғылыми – әдістемелік конференция. Талдықорған 2016. 246-251б
  5. Программалық құралдарды пайдалану технологиясындағы оқытушы іс – әрекетінің блоктық – модульдік құрылымы. «Заманауи сын – тегеуріндер мен қоғамның жаһандану жағдайында Қазақстандағы білім мен ғылымның инновациялық әлеуметі» халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференциясы.  Талдықорған 2016. 333-338б
  1. 09.2016–08.10.2016 – «Заманауи педагогикалық технологиялар» ЖОО педагогикалық мамандықтар оқытушыларының біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламасы (240 часов). АО «НЦПК ӨРЛЕУ». Алматы