logo_zhsu

Онгарбаева Сулушаш Сабитовна

Академическая степень:
Магистр образования
Должность:
Старший преподаватель кафедры музыкального образования

Образование: высшее   

Сведения о высшем образовании:

Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова

Год окончания: 1998

Специальность: «Учитель музыки и пения»

Квалификация: учитель музыки

 

Магистратура:

Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова

Специальность: 6М010300 – «Педагогика и психология»

Год окончания: 2012

 

Читаемые курсы:

 1. «Развитие творческого интереса студентов через мелодии домбры»

Научные труды:  

 1. 1. Қазақ ақын-жазушыларының еңбектерінде жастарды патриоттық рухта тәрбиелеу мәселелері Материалы научно-практически конференции посвященной к 120-летию И.Жансугурова «Мир Иляса» (16-17мая, 2014год).
 2. 2. Республиканской научно-практической конференции «Жансугуровские чтения» (5-6 декабря 2014г.)
 3. 3. Әлеуметтік педагогтың мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс жасау ерекшеліктері, Международной научно-практической конференции «НАУКА, ОБРОЗАВАНИЕ И ИННОВАЦИЯ – ФАКТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ «КАЗАХСТАН-2050» (24-25 октября 2 часть) 2014 г.
 4. 4. Френсис Скотт Фицджеральдың «Ұлы Гэтсби» романындағы көркем мәтінінде эмоциялардың лингвистикалық және психологиялық деңгейлеріне ортақ мінездеме, Вестник ЖГУ №1, Талдықорған, 2015ж
 5. Оқушылардың бойында адамгершілік асыл қасиет мұғалімнің ролі, «Инновациялық технологияларды білім беру процесіне ендіру-сапалы білім негізі», дәстүрлі аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция, Талдықорған, 2015 жыл
 6. Жетекшілерді этнос субьектісі ретінде қалыптастыру. «Ізденіс»(Поиск) Халықаралық ғылыми-педагогикалық журнал.( №1(1)/ )2016ж
 7. Сабақта көркемдік іс-әрекеттерді қолдау әдістері XXII Международной научно- практической интернет-коференции «Проблемы и перспективы разития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии» (30-31 января 2016г) Прееяслав- Хмельницкий-2016
 8. Согласно запроса № 1902 от 18.11.2016г предоставляем информацию о наличии публикации кандидата искусствоведения, доцента кафедры музыкального образоания в журнале « Journal of Lanquaqe and Literature» (Azerbaijan), ISSN 2078-0303, входящем вбазу данных Scopus (Elsevier) c 2011 по настоящее время. Предметная область-язык и лингвистика,лингвистика и язык, литература и теория литература.
 9. Роль музыкальной грамотности подрастающего поколения на уроках музыки. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі. Қазақ ұлттық өнер университеті. «VII Боранбаев оқулары: Көркемдік білім берудегі ғылыми тәжірибе: проблемалары,тәжірибесі,келешегі» Қазақ ұлттық өнер университетінің халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференциясының материалдары ҚазҰӨУ-нің 20жылдығына байланысты  (09ақпан 2018жыл) Астана
 10. Специальные методы иприемы развития голоса в процессе обучения будущего учителя музыки. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі. І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті. «Рухани жаңғыру – Қазақстанның серпінді дамының негізі»атты халықаралық ғылыми- тәжірбелік конференциясының материалдары.Талдықорған 2018ж

Повышение квалификации:

1. Психология-педагогические аспекты совершенствания  педагогического мастерства  в обьеме 72 часа. Курс был проведен д.п.н. профессор, заведующей  кафедрой  педагогики и психологии Беларусского государственного университета культуры и искусств, действительным членом Международной Академии гуманизациии оброзования (Германия) Малаховой Ириной Александровной (Минск , Беларусь).Научно-исследовательский центр иновационных и информационных технологий.Ген.директор Алимов А.(04.11.2014)

2. Zhetysu State University named I.Zhansugurov .Offico of Career and Image Works  This is certify that Slushash Ongarbayeva has completed, the Ianguage course General English Elementary, Hours 36,chancellor Kuat Baimyrzayev`(05.05.2016)

3. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі «Өрлеу » біліктілікті арыттыру ұлттық орталығы» ЖОО педагогика  мамандығының  оқытушыларына  (240сағат) көлемінде біліктілікті арыттыру  курысынан өтті. «28» 11 2015жыл Алматы қаласы

4. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі.Әл-Фараби аындағы  қазақ ұлттық университеті. Біліктілікті арттыру және қосымша білім беру институты. «Студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру технологиялары» тақырыбы бойынша 72 сағаттық біліктілікті жетілдіру курысынан өткені үшін берілді.Алматы қаласы, (2-ақпан,2018жыл )Бірінші проректор: М.М.Бүркітбаев.БАжҚББИ директоры Б.А.Шайкенов

5. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі.Қазақ ұлттық өнер университеті.ҚазҰӨУ-нің 20жылдығына байланысты «VII Боранбаев оқулары: Көркемдік білім берудегі ғылыми тәжірибе: проблемалары,тәжірибесі,келешегі» Қазақ ұлттық өнер университетінің халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференциясынде қатысу ушін туралы сертификат Астана қаласы, (09ақпан 2018жыл) Ректор,профессор А.Мусахаджаева.

Достижения:

1.  І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті 5В010600-Музыкалық білім  мамандығының «Негізгі музыкалық аспап» (домбыра) пәнінен «пәндік олимпиада» сайысына студенттер дайындағаны үшін Оңғарбаева С.С     Кафедра меңгерушісі  А.С.Сочин 2015ж

2. І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті. Алғыс  хат.Онгарбаева Слушаш Сабитовна , Факультеттің қоғамдық өміріне белсене араласып,қала,обылыс көлемінде университеттің мәртебесін көтеріп,еліміздің беделін арттыру мақсатында атқарып журген істеріңізге алғыс білдіремін! ППФ деканы, С.А.Сочин Талдықорған 2015ж

3. Алматы обылысының білім беру саласындағы жоғары білікті мамандар даярлау,жастарға білім мен  тәрбие беру ісіне сіңірген қомақты үлесі,жоғары кәсіби шеберлігі және көп жылғы педагогикалық қызметі үшін

Онгарбаева Слушаш Сабитқызы Алматы облыстық  мәслихатының құрмет грамотасымен марапатталады құрмет грамотасы Облыстық мәслихаттың хатшысы С. Мұқанов.Талдықорған 2016ж.

4.ЖМУ-нің.Педагогика және психология факультетінде ұйымдастырылған «Мәнгілік ел бастауы-рухани жаңғыру» апталығына белсене қатысқаны ушін «Музыкалық білім »мамандығының Мқ111,МҚ211 топ студенттері және кураторы С.С.Онгарбаева марапатталады.ППФ-нің деканы М.Т.Кантуреев.Талдықорған 2017жыл

5. І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің ПОҚ-ы және қызметкерлері арасындағы 2017-2018оқу жылындағы Қысқы спартакиада ойындарында «Үздік спортшы»номинациасымен Онгарбаева Слушаш Сабитовна марапатталды,Ректор Қ.Баймырзаев.Талдықорған 2018ж

 

Дополнительная информация:

1. Педагогика және психология факультетінің «Көркемөнерпаздар шығармашылық ұжымы» жетекшісі.

2. Музыкалық білім кафедрасының тәрбие ісі жөніне жауапты.

3. Музыкалық білім кафедрасының бакалавриат   хатшысы,куратор-эдвайзер.