logo_zhsu

Толамисова Анар Габдылкаримовна

Академическая степень:
магистр экономических наук
Должность:
Преподаватель

Сведения о высшем образовании:

 Учебное заведение: Академия экономики и права имени У.А.Джолдасбекова

Специальность: 5В050900 – Финансы

Год окончания: 2011

Квалификация: Бакалавр экономики и бизнеса

 

Сведения об академической степени:

 Учебное заведение: ЖГУ им. И.Жансугурова

Специальность: 6М050600 – Экономика

Год окончания: 2016

Квалификация: Магистр экономических наук

 

  1. Экономикалық өсуді басқарудың ұйымдық-экономикалық аспектілері.// XIX халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 31.12.2014ж.
  2. Қазақстанның ұлттық экономикасының инновациялық даму жағдайы мен болашағы.// І.Жансүгіров атындағы ЖМУ хабаршысы №4, 2014ж.
  3. Қазақстан аймақтарының экономикалық даму бойынша жіктелуін талдау.// «Ғылым, білім, инновациялар «Қазақстан -2050 стратегиясының орындалуының маңызды факторлары» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 23-24 қазан 2015ж.
  4. Қазіргі жағдайдағы ауыл шаруашылығының әлеуметтік-экономикалық аспектілері.// Е.Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің хабаршысы, Экономика сериясы №2, (82) 2016ж.
  5. Аймақта басқару тиімділігін арттыру және әлеумет-тік‑экономикалық даму болжамдарын жетілдіру жолдары.//«Заманауи сын-тегеуріндер мен қоғамның жаһандану жағдайында Қазақстандағы білім мен ғылымның инновациялық әлеуеті» Талдықорған, 28-29 қазан 2016ж.
  6. Features of innovation development in economics of Kazakhstan., 2016ж.
  1. 15.03.2015-28.03.2015Приняла участие в 14 дневной обучающей программе и успешно завершила, Университет Фатих, Турция.
  2. 05.12.216-21.12.2016–Семинар - тренинг по курсу «Blended learning» , Алматы.
  1. Грамота проректора по учебно-методической работе ЖГУ им. И.Жансугурова. Талдыкорган 2016г.
  2. Диплом ректора ЖГУ им. И.Жансугурова.Талдыкорган 2016г.