logo_zhsu

Озенбаева Айгерим Тойлыбаевна

Ученая степень:
PhD доктор
Должность:
заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин

Сведения о высшем образовании:

Учебное заведение: Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Специальность: «Юриспруденция»

Год окончания: 2009 г.

 

Сведения об академической степени:

Учебное заведение: Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Специальность: «Юриспруденция»

Год окончания: 2011 г.

 

Сведения об ученной степени:

Учебное заведение: Жетысуский государственный университет имени И.Жансугурова

Специальность: «Юриспруденция»

Год присвоения: 2015 г.

 

 1. Құқықтану мамандығын бітірушілер үшін дипломдық жұмысты орындауға және рәсімдеуге арналған. Әдістемелік нұсқаулық. - Талдықорған 2012. - 31 б.
 2. Қазақстан Республикасында генетикалық модификацияланған организмдер (ГМО) бар азық-түлікті құқықтық қамтамасыз етудің өзекті мәселелері// ҚР-ның Заң шығару институтының Жаршысы,2012, № 3(27). – Б. 59-62.
 3. Қазақстан Республикасында өсімдік шаруашылығын құқықтық қорғаудың кейбір мәселелері// Еуразия кеңістігіндегі білім мен ғылымды ұштастыру мәселелері мен преспективасы атты // Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.-Талдықорған:ЖМУ – 2012. – Б.187-192.
 4. Қазақстан Республикасының аграрлық жағдайы және ауыл шаруашылығы өндірісінің құқықтық мәселелері// Интеграциялық процестер жағдайында табиғи ресурстық және аграрлық заңнаманы жетілдірудің өзекті мәселелері// Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.-Талдықорған:ЖМУ – 2012.-Б.185-191.
 5. Legal Issues Development of the Food Market in Kazakhstan//Procedia-Social and Behavioral Journal(ISSN: 1877-0428) time indexed on the Science Direct Scopus and Thomson Reuters Conference.2013/ The article has been accepted and will be index by Scopus and Thompson Reuters conference procedia. – Р. 225-231.
 6. ТМД елдеріндегі азық-түлік қауіпсізідігін құқықтық қамтамасыз етудің мәселелері// ҚазҰУ Хабаршысы. Заң сериясы, 2013. - №2 (66). – Б.215-221.
 7. Генетикалық түрлендірілген өнімдер мен организмдерді өндіру және пайдалану кезіндегі экологиялық талаптар// ҚР дағы азық-түлік және ветеринариялық қауіпсізідігін құқықтық қамтамасыз етудің мәселелері атты халықаралық Дөңгелек үстел материалдары. - Алматы: «Қазақ университеті» - 2013. – Б. 8-11.
 8. The ecological and legal aspects of ensuring the food security of the Republic of Kazakhstan under the transition to a "green" economy// Procedia-Social and Behavioral Volume 143, 14 August 2014 3rd Cyrpus  International Conference on Educational Research  CY-ICER  30 January – 1 Febrary 2014, Lefkosa, North Cyrpus. – P.971-975.
 9. The Problems of Legal Regulation of the Investment Agreement in the Subsoil in the Republic of Kazakhstan// Procedia-Social and Behavioral Sciences Volume 143, 14 August 2014 3rd Cyrpus  International Conference on Educational Research  CY-ICER  30 January – 1 Febrary 2014, Lefkosa, North Cyrpus. - Р.1001-1005
 10. Правовые основы формирования и развития продовольственного рынка Республики Казахстан// ҚазҰУ Хабаршысы. Заң сериясы, 2014. - №3 (71). -  Б.185 -191.
 11. Қазақстан Респуликасының аграрлық құқығы. Оқу құралы. - Алматы: «Қазақ университеті» - 2015.- 234 б.
 12. Государственное регулирование агропромышленного комплекса как основа обеспечения продовольственной безопасности Республики Казахстан// АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ ISSN 1993-6788 № 12(162), 2014, Scopus. - С.203-211.
 13. Қазақстан Республикасыдағы ветеринариялық қауіпсіздікті құқықтық қамтамасыз етудің өзекті мәселелері// ҚазҰУ Хабаршысы. Заң сериясы, 2015. - №1 (73).  – Б.313-318.
 14. Ауылшаруашылық өнімін өндіруді ұйымдастырудың құқықтық аспектілері// ҚазҰУ Хабаршысы. Заң сериясы, 2015. - №2 (74).- Б.290-296.

В период с 12 сентября по 14 октября 2013 года прошла научную стажировку в Школе права Университета Арканзас (США, Штат Арканзас Фейетвилл).