logo_zhsu

Ярвелайд Пеэтер Мартович

Ученая степень:
Доктор юридических наук, профессор
Должность:
Проректор по инновационной работе и стратегическому развитию ЖГУ имени Ильяса Жансугурова

Родился 28 ноября 1957 года в Таллине  в семье военного.

В 1981 году окончил Тартуский университет. В 1990 году во Всесоюзном юридическом заочном институте защитил диссертацию на тему: «История преподавания юридических наук в Тартуском университете до реформы 1889 года».

В 1981 году становится преподавателем юридического факультета Тартуского университета. С 1992 года – профессор кафедры истории эстонского права. В 1997 году получил стипендии Фонда Александра фон Гумбольдта, которые позволили ему в 1998-2000 и 2012 годах проводить научно-исследовательскую работу в Институте европейской истории права общества Макса Планка и в других крупных немецких академических центрах. В 2000 году перешел на работу в Академию Nord, которая в 2010 году была преобразована в Юридический институт Таллиннского университета, где занимает должность профессора права. В 1997 – 2000 годах советник в Министерстве юстиции, в 2003-2005 годах – ректор Эстонской академии внутренней обороны, в 2006-2007 годах – ректор Эстонской морской академии.

В 2003 году Ярвелайд был награждён орденом I степени «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия», член-корреспондент Балтийской исторической комиссии (Baltische Historische Kommission, Göttingen, 1997), стипендиат фонда  А. Фон Гумбольдт (Germanija) (1998-2000), обладатель приза старейшей газеты в Эстонии «Пярнуский почтальон»,  приза старейшей газеты в Эстонии «Пярнуский Почтальон» - мальенкий Янсен(2010) (за публистику), медали Академии Наук Балтиских стран (2015), почетный член общества - Карл Густав Йохманн Gesellschaft (Heidelberg), почетный доктор (doctor honoris causa) (Тюменский государственный университет)  (2017), почетный гражданин города Таллина (15.05.2017).

В 1981 году окончил Тартуский университет. В 1990 году во Всесоюзном юридическом заочном институте защитил диссертацию на тему: «История преподавания юридических наук в Тартуском университете до реформы 1889 года».

 

Избранные публикации

Монографии учебники

 

 • Historia Iuris Estoniae. Tallinn: Argo,2015, kd. 1: Eesti õigusteaduse ja õigushariduse ajalugu, 270 lk.
 • Constitutiones Academiae Dorpatensis(Academia Gustaviana põhikiri). Tartu Akadeemia (Academia Gustaviana põhikiri.Teine, parandatud ja täiendatud väljaanne. Tartu: Tartu Ülikool Kirjastus,2015, 176 lk. (ISBN 978-9949-32-988-5) (koos Kristi Viiding ja Marju Lepajõe)
 • 20 Years of New Constitutional Reforms in Eastern Europe. Eastern European Experience. Edited by Gennadi N.Cebotarev,Peeter Järvelaid, Rein Müllerson. Tallinn: Tallinn University Law School, 2015,146 p. (East-West Studies)
 • Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia. Akadeemia Nord õigusteaduse eriala vilistlased.Tallinn: Tallinna Ülikool, 2015, 48 lk. (ISBN 978-9985-897-32-4)
 • Sisekaitseakadeemia : 20 aastat parimate nimel = Estonian Academy of Security Sciences : 20 years for excellence. Koostanud Feliks Angelstok, Peeter Järvelaid, Lauri Tabur; toimetanud Raile Reigo ... jt.]. Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2012, 264 lk.
 • Peeter Järvelaid ja Maie Pihlamägi. 80 aastat Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumi 1918–1998. Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1999.
 • Peeter Järvelaid. Õigus ja poliitika kultuuris. Akadeemia Nord, 2002.
 • Hans Hattenhauerja Peeter Järvelaid. Euroopa õiguse ajalugu (2. osa). Lüübeki õigusest kuni Code Civil de France'ni. Sisekaitseakadeemia, 2004. (Saksa keelest tõlkinud Marju Luts ja Jaan Sootak)
 • Hattenhauer, Hans. Euroopa õiguse ajalugu. I. raamat : [õppematerjal õigusteaduskonna üliõpilastele] / toim. ja eess.: Peeter Järvelaid , tlk. Marju Luts, Jaan Sootak, Jaan Kaplinski. – Tartu : Fontes Iuris, 1995. – 255 lk.

ISSN 3-8114-0992-1

 • Vaabel, Juhan. Eesti riigi-maksundusõiguse põhiprobleeme : riigi-maksuõiguse normistiku ehitus ja rakendus : [monograafia] / toim. Peeter Järvelaid ; saateks: Peeter Järvelaid. – Tartu : Fontes Iuris, 1995. – 192 lk. – Bibl. märkustes. – (Eesti õigusteaduse allikad ; 2). – Faksiimiletrükk väljaandest: Tartu : Akadeemiline Kooperatiiv, 1934. – Raamat sisaldab ka: Järvelaid, Peeter. Juhan Vaabel (1899–1971), lk. 7–20 ; Mereste, Uno. Professor Juhan Vaabeli roll õigus- ja majandusteaduse integreerimisel (eessõna), lk. 21–26 ; Siigur, Heino. Professor Juhan Vaabeli monograafia "Eesti riigi maksundusõiguse põhiprobleeme" ja tänapäev, lk. 27–28 ; Juhan Vaabeli tööde bibliograafia (1921–1969) / koost. Peeter Järvelaid, lk. 187–189.
 • Ylikangas, Heikki. Miks õigus muutub? : seadus ja õigus ajaloolise arengu osana / toim. Ain Kaalep, Triin Kaalep, Mart Orav ; rets. Jaan Sootak , tlk. Jaan Isotamm. – Tartu : Fontes Juris, 1993. – 240 lk. – Bibl. lk. 239–240. – Tõlgitud raamatust: Miksi oikeus muuttuu. – Lisa: Järvelaid, Peeter. Õiguse muutumine Eestis, lk. 219–236.
 • Ilmar Tammelo varased tööd (1939–1943) = The works of Ilmar Tammelo (1939–1943) / toim., eess. ja bibl.: Peeter Järvelaid. – Hamburg : D. A. Loeber, 1993. – 223 lk. – (Eesti õigusteaduse allikad ; 1). – Ilmar Tammelo (1917–1982), lk. 11–30 ; Writings of Ilmar Tammelo (1937–1984), lk. 205–216. ISBN 3-9801393-6-0
 • Järvelaid, Peeter. Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) asutamine 17. sajandi Euroopa kontekstis // Tartu Akadeemia (Academia Gustaviana) põhikiri = Constitutiones Academiae Dorpatensis (Academia Gustaviana). Tartu, 1997, lk. 77–82.

 

Избранные статьи

 

 • Методологические возможности историко-правового знания в юридической теории (анализ исторического материала Тартуского университета) Методология права : общие проблемы и отраслевые особенности. Тарту, 1988. (Tartu Ülikooli toimetised ; 806 / Õigusteaduslikke töid ; [37] / Studia iuridica : historia et theoria ; 1). c. 121-142
 • Из истории юридического образования в Эстонии в XVII-XIX вв. /[ответственные редакторы И. Н. Грязин, П. М. Ярвелайд]. Тарту :[Тартуский университет], 1989, 195 c.
 • Теоретические проблемы юридической практики / [ответственные редакторы И. Н. Грязин, П. М. Ярвелайд]. Tарту : [Tartu Ülikool],1990, 139 c.
 • Strafrechtslehre an der Universität Tartu von 1802 bis 1820. Kriminaalteaduslikke uurimusi Tartu Ülikoolis. Tartu, 1989. (Tartu Ülikooli toimetised ; 861/Õigusteaduslikke töid ; [45]). c. 19-25
 • Комплектация преподавательского состава юридического факультета Тартуского университета в первые десятилетия XIX века. Из истории юридического образования в Эстонии в XVII-XIX веках. Тарту, 1989. (Tartu Ülikooli toimetised ; 868 / Studia juridica : historia et theoria ; 4 / Õigusteaduslikke töid ; [46]). c. 96-118
 • Преподавание юридических дисциплин как вид юридической практики (анализ исторического материала Тартуского Университета). Историческое в теории права. Тарту, 1989. (Tartu Riikliku Ülikooli toimetused ; 850 / Studia juridica : historia et theoria ; 3 / Õigusteaduslikke töid ; [43]). c. 112-123
 • Роль правотворчества в активизации правовой науки: история и современность (анализ исторического материала Тартуского Университета). Õigusriik. 1 : õigusloomingu probleemid. Tartu, 1989. c. 40-46. On activizing influence of legal creation on jurisprudence: history and today (example of Tartu University). pp. 45-46
 • История преподавания юридических дисциплин в Тартуском университете за период с основания университета (1632) до его реформы (1889) : автореферат ... кандидата юридических наук. Москва : [Всесоюзный юридический заочный институт], 1990, 14, [1] с.
 • Ильмар Таммело (1917-1982) Внетеоретические формы отражения права. Tartu, 1990. (Tartu Ülikooli toimetised ; 914 / Studia iuridica ; 5 / Õigusteaduslikke töid ; [49]). c. 111-127
 • Комплектация преподавательского состава юридических факультетов в условиях негативного социального заказа (анализ исторического материала Тартуского университета 1865-1889 гг.).Теоретические проблемы юридической практики. Тарту, 1990. (Tartu Ülikooli toimetised ; 909 / Studia iuridica ; 6 / Õigusteaduslikke töid ; [48]). c. 83-92
 • Преподавание международного права в Тартуском университете в 1920-1940 гг. как важный фактор подготовки дипломатического корпуса Эстонской Республики (к постановке проблемы). Теоретические проблемы юридической практики. Тарту, 1990. (Tartu Ülikooli toimetised ; 909 / Studia iuridica ; 6 / Õigusteaduslikke töid ; [48]). c. 106-112 (соавтор: Тыну Пыдер)*
 • Слово о воспитаннике Тартуского Университета Василии Ивановиче Синайском Внетеоретические формы отражения права. Tartu, 1990. (Tartu Ülikooli toimetised; 914 / Studia iuridica ; 5 / Õigusteaduslikke töid ; [49]). c. 136-140
 • Теоретические проблемы комплектации преподавательского состава в университетах: история и современность (анализ исторического материала Тартуского университета 1632-1710). Теоретические проблемы юридической практики. Тарту, 1990. (Tartu Ülikooli toimetised ; 909 / Studia iuridica ; 6 / Õigusteaduslikke töid ; [48]). c. 63-73
 • 75 лет со дня рождения Ильмара Таммело. Юрист Эстонии (1992) но. 1, с. 48-50
 • 90 лет со дня рождения Лео Лесмента (1902-1986 гг.) Юрист Эстонии (1992) но. 2, с. 164-166
 • 100 лет со дня рождения Мярта Нурка (1892-1948 гг.)Юрист Эстонии (1992) но. 5, с. 374-375
 • 360 лет юридическому факультету Тартуского Университета. Юрист Эстонии (1992) но. 1, с. 51-57 ; но. 2, с. 167-172 ; но. 3/4, с. 250-260 ; но. 5, с. 369-373 ; но. 6, с. 438-449
 • Встреча историков права Центральной Европы в Венгрии. Юрист Эстонии (1992) но. 6, с. 431
 • Ильмар Аренс - 80. Юрист Эстонии (1992) но. 6, с. 432-434
 • К 190-летию со дня рождения Фридриха Георга фон Бунге (1802-1897 гг.)Юрист Эстонии (1992) но. 2, с. 160-164 
 • Юридический факультет Тартуского Университета в 1992 г. : начало новой эпохи? Юрист Эстонии (1992) но. 5, с. 377-378
 • Очерки истории финского права Юрист Эстонии (1992) но. 3/4, с. 224-225 Raamaturvustus: Suomen oikeushistorian pääpiirteet : sukuvallasta moderniin oikeuteen / toim. Pia Letto-Vanamo. Jyväskylä, (соавтор:: Яан Эрельт)
 • Стремление уловить парадигму европейского права Юрист Эстонии (1992) но. 6, с. 427-430 Kolme Euroopa õiguse ajalugu käsitleva raamatu retsensioonid. (Соавтор: Марью Лутс)
 • On the correlation of the legislative and executive power in the Republic of Estonia (1918-1940) Theorie und Institutionsystem der Gewaltentrennung in Europa. (Studies on public administration and law ; 4), pp. 139–148 (1993).
 • Die historische Rechtsschule Russlands und Professor Neumann. Must, A. (Ed.). Steinbrücke (S. 199 -218). Tartu: Ajaloosihtasutus Kleio (1998).
 • Die historische Rechtsschule Rußlands in Dorpat und Professor Neumann. Steinbrücke. Estnische Historische Zeitschrift, S. 199 – 218. (1998).
 • Von Göttingen nach Dorpat : Johann Philipp Gustav Ewers (1779-1830). Jahrbuch des baltischen Deutschtums, Band XLVII 2000 (S. 20 - 25). Lüneburg (2000).
 • The development of the Estonian legal system. Reform of the legal system of the Republic of Estonia, 1992-1999. Zeitschrift für europäisches Privatrecht, 4, S. 873 - 877. (2000).
 • Estonian legal culture on the threshold to the 21st century. International Journal of Legal Information, 1, S. 75 - 83. (2001).
 • Enlargement of the European Union in the 21-st century - either integration or moving on parallel ways? In: Evaluation of legislation: proceedings of the fourth congress of the European Association of Legislation (EAL): Evaluation of legislation, in Warsaw (Poland), 15th-16th 2000. Baden-Baden: European Association of Legislation ; Deutsche Gesellschaft für Gesetzgebung, 2002, pp. 156–169. (2002).
 • Die Zeit zwischen den Weltkriegen: westliche Vorbilder für die innere Organisation der neuen Staaten? Die baltischen Staaten im Schnittpunkt der Entwicklungen: Vergangenheit und Gegenwart, S. 133 - 140. Basel: Schwabe Verlag. (2002).
 • Rolle der Rechtsgeschichte bei der Wiederherstellung der Souveränität der baltischen Staaten in der 90-er Jahren. In: Rättshistoria i föränding. Olinska stiftelsen 50 ar.Ett internationellt symposium i Stockholm den 19-21 november 1997: Legal History in Change. The Olin Foundation for Legal History 50 Years; Stockholm; 19-21 November 1997. Lund: Lund University, 2002, S. 293 - 302. (2002).
 • Kalevipoeg - seine staatstragende Gestaltung für Estland: Versuch, Kalevipoeg durch Kreutzwalds Leben zu rekonstruieren. Kalevipoeg: das estniche Nationalepos, S. 307 - 314. Stuttgart, Berlin: Berlin: Mayer (2004).
 • G. von Bunge als Professor an der Universität Dorpat/Tartu (1831-1842). In: Õpetatud Eesti Seltsi Toimetised XXXV: Tundmatu Friedrich Georg von Bunge: Materjale Õpetatud Eesti Seltsi konverentsilt 200 aastat prof Friedrich Georg von Bunge (1802-1897) sünnist Tartu Ülikooli ajaloo muuseumis 27. aprillil 2002.. , 2006, S. 70 - 75. (2006).
 • Baltische Rechtswissenschaftsgeschichte: zwei grenzüberschreitende Rechtshistoriker Friedrich von Bunge und Leo Leesment. Juridiskā zinātne = Law, S. 99 - 138. Rīga: Latvijas Universitāte: Latvia (2006).
 • Kein Staat ohne Staatsmythos. Kalevipoeg – seine staatstragende Gestaltung für Estland. Ein Versuch das Reich Kreutzwalds und Kalevipoegs zu rekonstruieren. Diestelkamp, B. (Ed.). Liber Amicorum Kjell A. Modeer, S. 285 - 294. Lund: Lund University Press (2007).
 • Baltische Rechtswissenschaftsgeschichte: Professor Jüri Uluots (1890-1945) in seiner und unserer zait. Juridiskā zinātne = Law, 740, S. 73 - 94. (2008).
 • Europäische Rechtshistoriker des 19. Jahrhunderts Professor Oswald Schmidt - ein Jurist aus Livland, der während des Zeitalters des Nationalismus und nationalen Erwachens Rechtsgeschichte lehrte. Juridiskā zinātne = Law, S. 61 - 72. (2008).
 • Friedrich Georg von Bunge und Leo Leesment. Ein biographischer Essay. Baltisch-europäische Rechtsgeschichte und Lexikographie, S. 233 - 280. Heidelberg, Heidelberger Akademie der Wissenschaften: Universitätsverlag Winter (2009).
 • Das Frühwerk Ilmar Tammelos: Der Weg zum Wissenschaftler. Raimund Jakob, Lothar Philipps, Erich Schweighofer, Csaba Varga (Ed.). Auf dem Weg zur Idee der Gerechtigkeit. Gedenkschrift für Ilmar Tammelo, S. 5 - 21. Wien-Münster: LIT (2009).
 • Die Rezeption Kelsens und der Einfluss der Reinen Rechtslehre in Estland. Robert Walter, Clemens Jabloner, Klaus Zeleny (Ed.). Hans Kelsen anderswo - Hans Kelsen abroad: Der Einfluss der Reinen Rechtslehre auf die Rechtstheorie in verschiedenen Ländern, S. 73 - 88. Hans-Kelsen-Institut - Universität Wien, Austria: Manz'sche Verlags Wien (2010).

CLEN readkolleegij nauchnõch zurnalov: Член редколегии научных журналов

 • Istorija gosudarstva i prava (Rossija) История государства и права (России)
 • Jog, törteneti szemle (Vengrija)
 • Latvijas Universitates Zinatnieskie Raksti (Latvia)

– Latvijas Universitātes Žurnāls. Juridiskā zinātne /Journal of the University of Latvia. Law (Latvia) 

 • Osteuropa Recht (Germania)
 • Ucenõje Zapiski Tjumenskogo Gosudarstvennogo Universiteta  (Rossia)

В 2003 году Ярвелайд был награждён орденом I степени «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия», член-корреспондент Балтийской исторической комиссии (Baltische Historische Kommission, Göttingen, 1997), стипендиат фонда  А. Фон Гумбольдт (Germanija) (1998-2000), обладатель приза старейшей газеты в Эстонии «Пярнуский почтальон»,  приза старейшей газеты в Эстонии «Пярнуский Почтальон» - мальенкий Янсен(2010) (за публистику), медали Академии Наук Балтиских стран (2015), почетный член общества - Карл Густав Йохманн Gesellschaft (Heidelberg), почетный доктор (doctor honoris causa) (Тюменский государственный университет)  (2017), почетный гражданин города Таллина (15.05.2017).