logo_zhsu

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННО–КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Учебно-методическая деятельность

В период 2012-2019 г.г. на кафедре информационно-коммуникационных технологий издано 31 учебных пособий:

 1. Узденбаев Ж.Ш. «Сұлбатехника негіздері» 2019ж.
 2. Тукенова Н.И., Шетиева Қ.Ж., Мурсакимова Г.А. «Основы информационных систем» 2019г.
 3. Есенгабылов И.Ж. «Жартылай өткізгіштер физикасы» 2019ж.
 4. Есенгабылов И.Ж. «Физика курсындағы зертханалық жұмыстар» 2019ж.
 5. Есенғабылов И.Ж. «Математиканы оқытуда ақпараттық-қатынастық технологияларды қолданудың әдістемелік жүйесі». 2018ж.
 6. Алдабергенова А.О. «Объектіге бағытталған программалау құралдарымен деректер қорын құру» 2018ж.
 7. Сакибаев С. Р., Криванкова Л. С., Абдыкаримова А. Т. «Programming C#», 2018.
 8. Оразбаева Асель Айтмухамедовна. «3d графика негіздері» оқу-әдістемелік құрал, 2017 ж.
 9. Смагулова Лаура Амангелдиевна, Сергазинова Эльвира Серикбаевна. С#-та программалау әдістемелік құрал, 2017 ж.
 10. Нысамбаев Женипалды. Жоғары математика курсы бойынша есептер жинағын құрастыру. 2017 ж.
 11. Алдабергенова Айгуль Оналбековна, Сергазинова Эльвира Серикбаевна. “Flash анимацияларды жасау” пәнінен лабораториялық практикум, 2017 ж.
 12. Алдабергенова Айгуль Оналбековна, Елепбергенова Айгуль Узбековна. «Интернетте программалау» оқу-әдістемелік құрал, 2017 ж.
 13. ЕсенғабыловИ.Ж. «Гидрогазодинамика және жылумасса алмасу» 2015.
 14. Есенғабылов И.Ж. «Физика тарихы және оның негізін қалаушылар» 2015ж.
 15. А.Д.Онгарбаева, Р.Ж. Жексембаева, А.Қ. Қойшыбекова. Ақпараттық жүйелердегі деректер қорлары (учебно-методическое пособие)-Талдықорған,2015
 16. К.Н. Нуриденова, А.О. Алдабергенова, Н.С. Уалиев. Delphi-де деректер қорымен жұмыс (учебно-методическое пособие) – Талдықорған, 2015
 17. Өзденбаев Ж.Ш. Адаптивные системы управления технологическими процессами (Монография) - LAP LAMBERT Academic Publishing is a trademark of: OmniScriptum GmbH & Co. Saarbrucken, Germany, 2014.
 18. Ж.Н.Нысамбаев «Аналитикалық геометрия есептер жинағы» 2014ж.
 19. Л.А.Смагулова . Delphi ортасында программалау (учебное пособие) – Талдықорған, 2013
 20. А.У.Елепбергенова, А.А.Шалтабаев Компьютер жүйелерінің сәулеті (учебно-методическое пособие) Талдықорған, 2013 
 21. А.Д.Онгарбаева Деректер қорын басқаратын желілік жүйелер [Мәтін]: учебно-методическое пособие Талдықорған: Жетісу университеті, 2013 
 22. Ж.Н.Нысамбаев. Аналитикалық геометрия есептер жинағы (Учебное пособие) – Астана, 2013
 23. И.Ж.Есенгабылов «Методическая система применения информационно-коммуникационных технологий в обучении физике» 2013ж.
 24. Оңғарбаева А.Д., Қойшыбекова А.Қ. . Деректер қорының негіздері. (Учебное пособие) – Талдықорған, 2013
 25. Есенгабылов И.Ж., Андасбаев Е.С. Кенжебеков А.К., Умирбекова Ж.Т., Джанкулдыкова А.Ж. «Химия окружающей среды» 2013.
 26. Е.С. Андасбаев, И.Ж. Есенғабылов «Техникалық мамандықтарға арналған зертханалық жұмыстарға әдістемелік нұсқаулар» 2012
 27. Н.И.Тукенова. Өзіндік жұмыстар және қашықтан оқыту технологиялары. (учебно-методические рекомендаций) –Талдықорған, 2012
 28. Ж.Н.Нысамбаев, Н.И.Тукенова . Компьютерлік желілер (учебное пособие) –Талдықорған, 2012
 29. А.А.Шалтабаев, Ғ.Б.Сарсембаев. Паскаль тілінде есептер шығару практикумы (учебное пособие) - Алматы, 2012
 30. Н.С. Уалиев, Р.Ж.Жексембаева. Архитектура компьютерных систем (Учебное пособие) – Талдыкорган, 2012
 31. К.Н. Нуриденова, А.О. Алдабергенова. Программалаудан есептер жинағы (учебно-методическое пособие) - Талдықорған,2012