Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова

Беисов Ербол Жаксыбекович

Доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин, к.ю.н. 
E-mail: beisov_erbol@mail.ru
Ученая степень и звание: кандидат юридических наук, доцент

Научная школа: бакалавр КазНУ им. аль-Фараби (1999), магистратура Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати (2005)
Научные интересы: Социально-экономические и политические правовые меры противодействия экстремизму и терроризму 

Достижения: 

- Награжден почетной грамотой в день Независимости (Военный горнизон г. Талдыкорган, 2013).
- Награжден медалью М. Тынышбаева (2014)
- Обладатель звания «Лучший преподаватель вуза 2014 года» (2014).


Научные публикации:
1) «Қылмыстық іс жүргізу заңнамасында компьютерлік технологияларды пайдаланудың нәтижелерін реттеу мәселелері» - «Криминалистика және сот экспертолгиясының даму мәселелері. Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары. 18 маусым, 2010 ж. - Талдықорған: ЖМУ, 2010, 146-153бб.
2) «Жемқорлыққа қарсы заңдарға сараптама жүргізу» - «Хабаршы. Заң сериясы» №3(55), Алматы, 2010ж. 94-97бб.
3) «Жәбірленушіні тергеу» - І. Жансүгіров атындағы ЖМУ Хабаршысы, 2010. - № 3-4. 223-225бб.
4) «О нормативном регулировании специальности исламоведение в республике Казахстан» - І.Жансүгіров атындағы ЖМУ Хабаршысы, 2011. - №2 (3). 114-118 бб.
5) «Кәмелетке толмағандарды қылмысқа тартқаны үшін жауапкершілік белгілеу» - Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай өткізілген «Жансүгіров тағылымы» Республикалық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары.-Талдықорған: ЖМУ, 2011, 163-166бб.
6) «Модернизация учебного процесса: проблемы и тенденции» - «Халықаралық аккредиттеу: мәселелері мен перспективасы». Халықаралық оқыту семинары материалдары. - Талдықорған:ЖМУ 25-26 қараша, 2011, 68-73бб
7) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы пәрменді күрес шаралар» - «Сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізудің саяси, құқықтық, әлеуметтік-экономикалық қырлары» атты Республикалық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары. - Талдықорған: ЖМУ 12 қазан, 2011, 52-54бб.
8) «Роль инновационных технологий в раскрытии и расследовании преступлений» - Еуразия кеңесіндегі білім мен ғылымды ұштастыру мәселелері мен перспективасы» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. ІІ бөлім, Талдықорған, 2012ж. 188-190бб.
9) «О необходимости разработки криминалистического учения об исследовании и использовании компьютерной информации и средств ее оброботки» - «Интеграциялфқ процестер жағдайында табиғи ресурстық және аграрлық заңнаманы жетілдірудің өзекті мәселелері. Байсалов оқылымдары – 2012». Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары. - Талдықорған: ЖМУ 2012, 292-299бб.
10) «Кәмелетке толмағандардың құқық бұзушылығының алдын алудың өзекті мәселелері » - Қазақстандық халықаралық құқық журналы, 2012. - №4(48). 163-167бб.
11) «Келтірілген моральдық залалды бағалау мәселелері» - «Білім –Ғылым – Қоғам: өзара ынтымақтастық мәселелрі мен перспективалары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. - Талдықорған: ЖМУ 25-26 қазан, 2013, 155-160бб.
12) «Социально-экономические и политические правовые меры противодействия экстремизму и терроризму» - ҚазҰУ Хабаршысы. Заң сериясы, 2013. - №2 (66). 88-92 бб.
13) «Сыбайлас жемқорлықтың – әлеуметтік құбылыс ретінде қоғам үшін қауіптілігі» - «Жемқорлықтың алдын алу Қазақстан Республикасының тұрақты даму жолындағы күрес шараларының бір» атты республикалық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары. - Талдықорған: ЖМУ 2010, 78-82бб.
14) «Кәмелеттік жасқа толмағандардың құқық бұзушылығы – қоғам дерті» - «Жаhандану жағдайында Қазақстанның мемлекеттік-құқықтық және әлеуметтік-экономикалық дамуы» атты Республикалық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары. - Талдықорған: ЖМУ 3 қараша, 2012, 133-137бб
15) «Табиғат пайдалану құқығы: түсінігі, түрлері және жалпы сипатамасы» - «Заң ғылымдарының докторы, профессор Хаджиев А.Х. еске алуға арналған қоршаған ортаға негативті әсер етуді ескертудің құқықтық мәселелері» атты дөңгелек үстел материалдарының жинағы. - Талдықорған: ЖМУ 2012, 80-83бб
16) «Қазақстан Республикасындағы өлім жазасының құқықтық негіздері – ұлттық қылмыстық құқықтық құқық принциптерінің ерекше бір өзгешелігі» - Қазақстан Республикасы Тәуелсіздк күніне арналған «Жансүгіров тағылымы» Республикалық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары. - Талдықорған: ЖМУ 2013, 188-192бб.
17) «Current Problems of Stste Regulation of leasing Relations» - «Life Science Journal 2013; 10(12)» p.475-483
18) «Kazakhstan Model of Anti-Corruption Drive» - «Middle-East Jornal of Scientific Research 13 (Special issue of Politics and Law)»: 36-42. 2013 ISSN 1990-9233, p.36-40
19) «Құқық бұзушыға бейім мінез-құлықтың алдын алудың криминологиялық бағыттары» - Қазақстан Республикасы Тәуелсіздк күніне арналған «Жансүгіров тағылымы» Республикалық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары.-Талдықорған: ЖМУ 2013, 102-107бб.
20) «Қылмысқа дайындалудың түсінігі және ол үшін жаза тағайындау критерийлері» - Қазақстан Республикасы Тәуелсіздк күніне арналған «Жансүгіров тағылымы» Республикалық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары.-Талдықорған: ЖМУ 2013, 160-164бб.
21) «Қазақстан Республикасындағы өлім жазасының құқықтық негіздері - ұлттық қылмыстық құқық принциптерінің ерекше бір өзекшелігі» - Қазақстан Республикасы Тәуелсіздк күніне арналған «Жансүгіров тағылымы» Республикалық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары.-Талдықорған: ЖМУ 2013, 188-193бб.
22) «Жан күйзелісі жағдайында кісі өлтірудің әлеуметтік және психологиялық мәні» - Қазақстан Республикасы Тәуелсіздк күніне арналған «Жансүгіров тағылымы» Республикалық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары.-Талдықорған: ЖМУ 2013, 216-219бб.
23) «Қылмыстардың қайталануының қылмыстардың көптігі жүйесіндегі алатын орны» - Қазақстан Республикасы Тәуелсіздк күніне арналған «Жансүгіров тағылымы» Республикалық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары. - Талдықорған: ЖМУ 2013, 294-297бб.
24) «Гарантия защиты прав и свобод человека и гражданина в местах лишения свободы» - «Жаhандану кезіндегі терроризм және діни экстремизмнің алдын алу мәселелері» атты Республикалық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары. - Талдықорған: ЖМУ 3 қараша, 2013, 89-92бб.
25) «Мерзімнің ескіруіне байланысты қылмыстық істі қысқарту» - ҚР Президентінің Қазақстан халқына «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Жолдауын жүзеге асыруға арналған «Ғылым және жаңашылдық – 2014» тақырыбындағы магистранттар, докторанттар мен жас оқытушылардың республикалық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары.- Тараз, 4-5 наурыз, 2014, 97-102бб.
26) «Жастардың құқық бұзуына бейім мінез-құлықтарын түрлері бойынша талдау» - ҚР Президентінің Қазақстан халқына «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Жолдауын жүзеге асыруға арналған «Ғылым және жаңашылдық – 2014» тақырыбындағы магистранттар, докторанттар мен жас оқытушылардың республикалық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары.- Тараз, 4-5 наурыз, 2014, 102-104бб.
27) «Қылмысқа оқталудың түсінігі және ол үшін жаза тағайындау критерийлері» - ҚР Президентінің Қазақстан халқына «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Жолдауын жүзеге асыруға арналған «Ғылым және жаңашылдық – 2014» тақырыбындағы магистранттар, докторанттар мен жас оқытушылардың республикалық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары.- Тараз, 4-5 наурыз, 2014, 111-113бб.
28) «Қылмыстық іс қозғау сатысындағы дәлелдемелердің түрлері мен дәлелдеу пәнінің сипаттамасы» - ҚР Президентінің Қазақстан халқына «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Жолдауын жүзеге асыруға арналған «Ғылым және жаңашылдық – 2014» тақырыбындағы магистранттар, докторанттар мен жас оқытушылардың республикалық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары.- Тараз, 4-5 наурыз, 2014, 104-107бб. 
29) «Характеристика, причины и условия, пособствующие преступности несовершеннолетних» - ҚР Президентінің Қазақстан халқына «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Жолдауын жүзеге асыруға арналған «Ғылым және жаңашылдық – 2014» тақырыбындағы магистранттар, докторанттар мен жас оқытушылардың республикалық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары. - Тараз, 4-5 наурыз, 2014ж,, 113-116бб.
30) «Нормативно правовые регулирования положения лиц, отбывающих наказания» - ҚР Президентінің Қазақстан халқына «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Жолдауын жүзеге асыруға арналған «Ғылым және жаңашылдық – 2014» тақырыбындағы магистранттар, докторанттар мен жас оқытушылардың республикалық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары.- Тараз, 4-5 наурыз, 2014, 107-111бб.
31) «Келтірілген моральдық залал үшін жауапкершілік шаралары» - ҚР Президентінің Қазақстан халқына «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Жолдауын жүзеге асыруға арналған «Ғылым және жаңашылдық – 2014» тақырыбындағы магистранттар, докторанттар мен жас оқытушылардың республикалық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары. - Тараз, 4-5 наурыз, 2014, 116-119бб.
32) «Проблемы расследования преступлений в сфере использования компьютерных технологий» - «Қазақстан жолы – 2050: Жас ғалымның көзқарасы» атты ғылыми тәжірибелік конференция материалдары. - Талдықорған, 24-25 сәуір, 2014, 523-532бб.
33) «Одни из самых опасных факторов национальной безопасности Республики Казахстан: коррупция и терроризм» - «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» атты республикалық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары. - Талдықорған, 13-14 наурыз, 2014, 152-155бб.
34) «Жаңа Қазақстандық Патриотизмге тәрбиелеудің маңызды мәселелері» Республикалық ғылыми-практикалық конференция. Қарағанды, 2014ж.
35) «Interaction of religion and politics theoretical aspect of the study» - Science: Integrating theory and practice. February 23-24, ICET,Bozemann, MT, USA. 2014. – р. 40-41

Поделиться новостью