Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова

Жангушукова Алия Заманбековна

Старший преподаватель кафедры Уголовно-правовых дисциплин
E-mail: aliyazhangushukova@mail.ru
az.zhangushukova@gmail.com
Ученая степень и звание: - научная школа: магистратура им. И.Жансугурова 2012г.
Научные интересы: Обязанности доказательств на стадии предварительного расследовании презумпции невиновности.
Читаемые курсы: Адвокатура, Судебная экспертология, Методика расследования отдельных видов преступления, Теория судебных доказательств, Теоритические основы квалификации преступлении (бакалавриат).
Научные публикации:

 1. «Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мәселелері» // «Жемқорлықтың алдын алу- Қазақстан Республикасының тұрақты даму жолындағы күрес шараларының бірі» атты ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары- І. Жансүгіров ат. ЖМУ-нің Талдықорған 18 қараша 2010ж., 107-109 б.б.
 2. «Отбасылық құқықтық қатынастардың ерекшілігі» // «Қазіргі Қазақстанның құқықтық және әлеуметті- экономикалық мәселелері: теория және практика» атты ІІ Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары- Талдықорған 2010 ж., 173-174 б.б.
 3. «Кінәсіздік презумпциясы алдын ала тергеудегі айыпталушының құқығы»// «Менің Қазақстаным: өткені, бүгіні, келешегі» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 18-19 мамыр- Талдықорған 2011ж., 187-190 б.б.4) Шағатай мемлекетінің тарихы // І. Жансүгіров ат. ЖМУ-нің Хабаршысы. – 2012. – №2-3. – 64-71 бб.
 4. «Алдын ала тергеудегі кінәсіздік презумпциясы қағидасының мәні мен маңызы» // «Гуманитарлы- экономикалық колледжіне 10 жыл. Маман даярлаудағы: дәстүр және инновация» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары- Талдықорған 2011 ж., 190-192 б.б.
 5. «Проблемы экологии и пути их решения»// «Заң ғылымдарының докторы профессор Хаджиев Анвар Хаджиұлының еске алуына арналған Қоршаған ортаға негативті әсер етудің құқықтық мәселелері»- Астана 27 қараша, 2012ж., 114-117 б.б.
 6. «Таможенный союз- союз государств»// Ш.Уалиханов атындағы КМУ «Валихановские чтения» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары- Көкшетау, 2013ж. 416-419б.б.
 7. «Некоторые правовые проблемы суррогатного материнства» // Әл-Фараби Атындағы ҚазМУ «Жер қойнауын пайдалану саласында экологиялық тәуекелдерді басқарудың ұйымдастырушылық – құқықтық тетігі»халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары- Алматы, 2013 ж.144-147б.б.
 8. «Терроризм, саяси экстремизм ұғымы және халықаралық қауіпсіздіктің негізгі аспектілері мен деңгейінің құқықтық негізі» // І. Жансүгіров атындағы ЖМУ 2013 жылы 14 маусымда «Жаһандандыру кезіндегі терроризм және діни экстремизмнің алдын алу мәселелері: (құқықтық аспектілері мен тәжірибесі)» атты республикалық ғылыми конференциясы. Талдықорған қаласы. 113-116б.б.
 9. «Қазақстан Республикасындағы құқықтың қалыптасу тарихы» // Материалы Международной научно-практической конференции «Проблемы совершанствования законодательства РК об охране окружающей среды и использования природных ресурсов РК в контексте реализации Стратегии - 2050», Талдыкорган, 20 сентября 2013г.127-131 б.б.
 10. «Заң психологиясы құқық саласының бір ғылымы ретінде» // Редакциялық алқалық журнал аль- Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы, заң сериясы.
 11. «Қылмыстық іс жүргізу құқығындағы кәмелеттік жасқа толмағандардың құқықтары мен міндері» // Заочная «Переяслав –Хмельнитский государственный педегогический университет имени Григория Сковороды» ХVІІІ Международная научно-практическая интернет-конференция «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ» 2013 г.
 12. «Жылжымалы және жылжымайтын объектілерді тану үшін көрсетудің тергеу әрекеті» // «Ғылым, білім және инновация – «Қазақстан - 2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары» халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары 24-25 қазан 2014ж.102-109б.б.
 13. «Доступное жилье для детей сирот» // мақаласымен І.Жансүгіров атындағы ЖМУда өткен «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияна қатысты. Талдықорған 2013, 201-204 б.б.
 14. «Защита детей от сексуального насилия и жестокого обращения» // І.Жансүгіров атындағы ЖМУда өткен «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияна қатысты. Талдықорған 2013, 201-204 б.б.
 15. «Правовые аспекты ограничения родительских прав в Республике Казахстан» // «Переяслав –Хмельнитский государственный педегогический университет имени Григория Сковороды» Х Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ» 29-30 апреля 2013 г өткен конференциясына қатысты.
 16. «Особенности защиты права собственности – интеллектуальной собственности в РК» // «Қазақстан - 2050»: жас ғалымның көзқарасы» білімгерлер мен магистранттардың ғылыми конференция материалдары Талдықорған – 2013 310-317 бб.
 17. «Алдын ала тергеудегі айтысушылық өркендеуі мен дәлелдеудегі тергеуші мен айыпталушының мүмкіндігінің нақты байланысы» // мақаласымен І.Жансүгіров атындағы ЖМУда өткен «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясына қатысты. Талдықорған 2014. 452-454 б.б.
 18. «Алдын ала тергеу сатысындағы прокурорлық қадағалауды жүзеге асырудың өзекті мәселелері» // мақаласымен І.Жансүгіров атындағы ЖМУда өткен «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясына қатысты. Талдықорған 2014. 457-460б.б.
 19. «Сот үкімін шығару барысында заңның дұрыс қолданылмауын және бұзылуының себептері» // мақаласымен І.Жансүгіров атындағы ЖМУда өткен «Қазақстан жолы – 2050: жас ғалымның көзғарасы» атты ғылыми практикалық конференциясына қатысты.253-259б.б. Талдықорған 2014ж.
 20. «Бандитизмнің өзге де аралас қылмыстардан айырмашылығы» // мақаласымен І.Жансүгіров атындағы ЖМУда өткен «Қазақстан жолы – 2050: жас ғалымның көзғарасы» атты ғылыми практикалық конференциясына қатысты. Талдықорған 2014ж. 346-352б.б.
 21. «Бандитизмнің өзге де аралас қылмыстардан айырмашылығы» // мақаласымен І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің хабаршысы. Талдықорған 2015ж. 145-151 б.б.
 22. «Используемые информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе» // мақаласымен Ө.Ә. Жолдасбековатындағы Экономика және құқық академиясы «Болон үрдесінің принциптеріне сәйкес тәжірибелік-бағдарлы оқыту» атты республикалық ғылыми-әдістемелік конференциясына қатысты. Талдықорған 2015ж. 273-276 б.б.
 23. «Особенности допроса, задержания и ареста несовершеннолетних подозреваемых в совершении преступлений» мақаласымен, «Ғылыми, білім және инновациялар – «Қазақстан -2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Талдықорған 2015ж. 255-259 б.б.

Сертификаты 

2012

2013

2014

2015

Поделиться новостью