Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова

Уразымбетов Талғат Ертарғынұлы

Уразымбетов Талғат Ертарғынұлы Уразымбетов Талғат Ертарғынұлы

Старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин

 

E-mail: 120868@inbox.ru

 

Научная школа: КССШМ МВД СССР г. Калининград (1991), Талдыкорганский юридический институт (1995),  магистратура ЖГУ им. И. Жансугурова  (2011), магистр юридических наук

 

Научные интересы:  Судебная риторика как составная часть ораторского искусства 

Читаемые курсы: Современные развитие судебной экспертизы, экономические преступления, Судебная риторика, Профессиональная этика юридических служащих, Судебная этика, Правоохранительные органы РК, Прокурорский надзор в РК 

Достижения: В период с 10 декабря по 28 декабря 2010 года прошел научную стажировку в Сибирском Федеральном Университете (г. Красноярск, Россия, РФ)

Научные публикации:

1.«17-19 ғасырлардағы Қазақстандағы сот шешендігі». «І.Жансүгіров тағлымы» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция Талдықорған қаласы.2009 ж. 335-336 бб.        

 

2.«Тергеу экспериментінің тәтижесін бағалаудың ерекшеліктері». «Қазақстандық «Еуропаға жол»: экономика, білім және ғылым» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары Талдықорған қаласы. 28-29 қазан,2010 ж.2-бөлім.395-397 бб.

 

3.«Тергеу экспериментінің процессуалдық нысаны мен тактикалық мазмұнының сәйкестігі». «Қазақстандық «Еуропаға жол»: экономика, білім және ғылым» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Талдықорған қаласы. 28-29 қазан,2010 ж.2-бөлім.398-400 бб.          

 

4.«Жемқорлық - жаhанға жайылған кесапат». І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті. «НҰР ОТАН» Халықтық-демократиялық партиясының Алматы обылыстық филиалы, «Жемқорлықтың алдын алу Қазақстан Республикасының тұрақты даму жолындағы күрес шараларының бірі» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция МАТЕРИАЛДАРЫ,-Талдықорған, 18.11. 2010 ж,- 236-238 бб.           

 

5.«Сот экспериментінің тактикалық және психологиялық ерекшеліктері». І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті. «НҰР ОТАН» Халықтық-демократиялық партиясының Алматы обылыстық филиалы, «Жемқорлықтың алдын алу Қазақстан Республикасының тұрақты даму жолындағы күрес шараларының бірі» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция МАТЕРИАЛДАРЫ,-Талдықорған, 18.11. 2010 ж,- 238-244 бб.

 

6.«Қол жазба сараптамасының даму кезеңдерінің ерекшеліктері» І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті. «Сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізудің саяси, құқықтық, әлеуметтік-экономикалық қырлары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция МАТЕРИАЛДАРЫ,-Талдықорған, 12.10. 2011 ж,- 267-269 бб.

 

7.«Сыбайлас жемқорлық халықты қанаудың көлеңкелі көрінісі» І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті. «Сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізудің саяси, құқықтық, әлеуметтік-экономикалық қырлары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция МАТЕРИАЛДАРЫ,-Талдықорған, 12.10. 2011 ж,- 269-274 бб.

 

8.«Объектілерді тануға ұсыну түсінігі және тактикасы» І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті. «Еуразия кеңістігіндегі білім мен ғылымды ұштастыру мәселелері мен перспективасы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция МАТЕРИАЛДАРЫ,- 3-бөлім Талдықорған, 19-20.10. 2012 ж,- 417-420 бб.

 

9. «Қылмыстық құқық (жалпы бөлімі)» - оқу құралы. І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің Оқу-әдістемелік кеңесі және заң факультеті Ғылыми кеңесі баспаға шығаруға ұсынған. УДК 378 (075.8): 323 ББК 67.408, я 73 Б.37,ISBN 978-601-216-152-6.,№ 6 хаттама., Талдықорған: ЖМУ.2012-112 бет.

 

10.«Необходимый и достаточный предел в использований следственного эксперимента в сборе, исследований  и оценки доказательств». Құрылтайшысы Д.А.Қонаев атындағы университет «Қазақстандық халықаралық құқық журналы»-Ғылыми-теориялық және ақпараттық-практикалық журнал, № 3., (47), Алматы-01.10.2012 ж. ,- 151-156 бб.        

 

11.«Сараптама жүргізу әдістемесі шеңберіндегі сараптамалық эксперимент және тергеу экспериментінің байланысы».             Құрылтайшысы Д.А.Қонаев атындағы университет «Қазақстандық халықаралық құқық журналы»-Ғылыми-теориялық және ақпараттық-практикалық журнал, № 3., (47), Алматы-01.10.2012 ж. ,- 151-156 бб.   

 

12.«Theoretical and legal fundamentals ofinvestigators activity».  Материали за 9 научна практична конференция. Ключови въпроси в съвременната наука. Том 13, Закон, С офия, «Бял ГРАД-Б» ООД – 2013. 17-25 април 2013 г. стр 36-42.       

 

13.«Діни экстремизм мен терроризмнің қазіргі дәуірдегі қаупі».         «Жаhандандыру кезіндегі терроризм және діни экстремизмнің алдын алу мәселелері (құқықтық аспектілері мен тәжірибесі)», Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары . Талдықорған қаласы,-14.06.2013 ж. .221-225 бб.      

 

14.«Өнер есебінде риториканың маңызды сипатттамасы» Қоғамдық, әдеби, ұлттық тәлім-тәрбие газеті «Дүние  толқын». г.Алматы,- 05.05.2013 ж. № 5 (75), 7 бет.    

 

15.Соттағы тіл мәдениеті мен сөз –сөйлеу шеберлігі «2050-Стратегиясын жүзеге асырудағы ҚР – ның қоршаған ортаны қорғау және ҚР-ның табиғи ресурстарды пайдалану заңнамасын жетілдіру мәселелері», Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдары. Талдықорған, 20 қыркүйек 2013 ж.

 

16. Өнер ретіндегі риториканың маңызды сипаттамасы «Заңтану мәселелері: қазіргі жағдайы және жетілдіру жолдары», атты Р.Ж.Таужанованың 60 жылдығына арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 05 мамыр 2014 ж. Ө.А.Жодасбеков атындағы экономика және құқық академиясы

 

17.Қазақстанның жаңа  саяси бағыты «Жетісу университеті», Алматы облыстық қоғамдық-саяси жастар газеті, № 9 (76) 1 мамыр 2014 ж. Уразымбетов Т.Е., Даулетұлы Е.

 

18. «Қылмыстық ізге түсудің ұғымы» І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті қаржы-экономикалық факультеті. «Қазақстан жолы – 2050: жас ғалымның көзқарасы» атты ғылыми-практикалық конференция материалдары 24-25 сәуір 2014 ж.

 

19.Қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстардың жалпы сипаттамасы Әль-ФАРАБИ атындағы қазақ университеті. «ХАБАРШЫ» заң сериясы 1(65) 2013 ж. ӘОЖ 343.265. 86-92 бб.    

 

20.«Принципы уголовного права и уголовного законодательства»   І.Жансүгіров  атындағы  Жетісу мемлекеттік университеті. «Жасүгіров тағылымдары» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция конференция  МАТЕРИАЛДАРЫ. 05-06.12.2014 ж. Талдықорған.

           

21.«Сот риторикасының негіздері» Оқу құралы. Талдықорған ЖМУ баспасы 2014 ж. ISBN 978-601-216-276-9. УДК 347,9 (075,8), ББК 67,7 я 73.Д 87Е.Ш..Дүсіпов, Т.Е.Уразымбетов

 

22.«Алдын – ала тергеу ісін жүргізудің мазмұны» І.Жансүгіров  атындағы  Жетісу мемлекеттік университеті. «Вестник» журналы. Ақпан айы 2015ж.          

 

23.«Сот этикасының пайда болуы және құрылуы», ISBN 1813-1123, Научный журнал, «Вестник», Жетысуского государственного университета им. И.Жансугурова, 2015 г.

Поделиться новостью