Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова

Казиева Лаура Женисовна

Казиева Лаура Женисовна Старший преподаватель кафедры экономики
E-mail: klg768@mail.ru
lz.kaziyeva@gmail.com
Ученая степень и звание:
научная школа: магистратура ЖГУ имени И.Жансугурова (2012) 
Научные интересы: конкурентоспособность АПК, государственная поддержка АПК
Читаемые курсы: Основы экономической теории, микроэкономика, международная экономика, Экономика производственной сферы, экономика труда, профессиональный казахский (русский) язык
Научные публикации:
1.Методические указания по выполнению курсовой работы для студентов специальности «5В050700-Менеджмент, 5В051000-Государственное и местное управление, 5В051100-Маркетинг. Талдықорған, 2011. 0,9 п.л
2.5В051000 - Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығының студенттеріне арналған оқу және өндірістік іс-тәжірибені өту бағдарламасы. Талдықорған, 2012.0,7 п.л.
3.Программа учебной и производственной практики для студентов специальности 5В051000 - государственное и местное управление. Талдықорған, 2012. 0,7 п.л.
4.5В050600 – Экономика мамандығына арналған өндірістік іс-тәжірибе бағдарламасы. Талдықорған, 2012. 4,7 п.л.
5.5В050600 Экономика мамандықтарына арналған дипломдық жұмысты орындаудың әдістемелік нұсқаулары. Талдықорған, 2012.1,8 п.л.
6.Экономикалық теория. Оқу құралы.Талдықорған, 2012. 30 п.л.
7.АӨК мемлекеттік реттеу жүйесінде ауыл шаруашылығын мемлекеттік қолдаудың теориялық мәні.Аграрлық нарық проблемалары. -№1.-2012ж.-116-119бб. / 0,3 п.л.
8.Нарықтық экономика жағдайындағы аграрлық саланы мемлекеттік қолдау ерекшеліктері.«Еуразия кеңістігінде білім мен ғылымды ұштастыру мәселелері мен перспективалары» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. 19-20 қазан 2012 жылы Талдықорған қ. 0,3 п.л.
9.Аграрлық сала үшiн кеден одағының жаңа мүмкiндiктерi.«Жансүгіров тағылымы» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. 23-24 қараша 2012 жылы Талдықорған қ. 0,3 п.л.
10.Агроөнеркәсiптiк кешенді мемлекеттік қолдаудың шетелдік тәжірибесі.ЖМУ хабаршысы 2013 жылы Талдықорған қ. 0,3 п.л.

Поделиться новостью