Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова

Тогысбаева Бахыт Шаметаевна

Тогысбаева Бахыт Шаметаевна
Старший преподаватель кафедры иностранных языков и переводческого дела
E-mail: ms.togysbaeva@mail.ru
bs.togisbaeva@gmail.com
Ученая степень и звание: старший преподаватель
Научные интересы: Межкультурная коммуникация, Вербальные и невербальные виды коммуникации, Язык телодвижении.
Читаемые курсы:История языка, Язык для специальных целей С2, Академическое чтение, Межкультурная коммуникация, Функциональная стилистика ИЯ и русского/казахского языков.
Научные публикации:
1.«Introduction to cross – cultural communication» Учебное пособие для студентов специальности « Иностранный язык два иностранных языка»,Талдыкорган, 2011 г.
2. «Қазақ және француз тілдеріндегі мақал – мәтелдердегі дос – дұшпан концептілері» Павлодар университетінің хабаршысы, 2012 ж.
3. «Шетел тілін меңгеруде мәдениетаралық компетенцияны қалыптастырудың маңызы мен тиімділігі» А.Байтұрсынұлы –қазақ тіл білімінің көшбасышысы атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдарымақала Әл-Фараби ат.Қазақ Ұлттық Университеті, Алматы, 2012
4. «Шетел тілі сабағын оқытудың кейбір тиімді интербелсенді әдістері» мақала «Ғылым-Білім-Қоғам: өзараықпалдастық мәселелері мен перспективалары» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.Талдықорған, 2013ж
5. Culture is an important part of Language learning ҚР тәуелсіздік күніне арналған «Жансүгіров тағылымы» РҒТК материалдары, Талдықорған, 2013ж.
6. Проектный метод как один из эффективных способов мотивации студентов. Мақала Талдықорған, 2014ж «Ғылым,білім,және Инновация- «Қазақстан-2050 стратегиясының орындалуының маңызды факторлары атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.

Поделиться новостью

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.