Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова

Сырлыбаева Гульнара Торебековна

Сырлыбаева Гульнара Торебековна
Старший преподователь кафедры Казахский язык и литература
E-mail: gulnara_s.t81@mail.ru
gt.sirlibaeva@gmail.com
Ученая степень и звание: кандидат филологических наук,старший преподаватель,
научная школа: ЖГУ им. И. Жансугурова (2002).
Аспирантура КазНУ им. аль-Фараби (2006),
Научные интересы: Научные парадигмы казахских фразеологизмов;
Стиль и языковые особенности И.Жансугурова.
Читаемые курсы: Введение в языкознание. Общее языкознание. Ономастика и страноведение. Национальные аспекты фразеологизмов (бакалавриат),
Теоретические основы истории языка (магистратура),
Антропоцентрическое направление казахского языкознании (докторантура)
Достижения: Благодарственное письмо от Национального центра тестирования, МОН РК (2010);
Благодарственное письмо от Ректора ЖГУ им. И.Жансугурова (2013)
Научные публикации:

 1. Фразеологизмдердегі ішкі мағына қарама-қарсылығы (энантиосемия).Профессор Г.Н.Смағұлованың 60 жылдық мерейтойына арналған «Адам-Тіл-Мәдениет» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары, Алматы, 29 қазан, 2010 ж.
 2. Ілиястану саласындағы профессор Т.Сыдықовтың бастамалары.«Жансүгіров тағылымы» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция, Талдықорған, 28-29 қазан, 2011 ж.
 3. Ілияс Жансүгіров поэзиясындағы антонимдік фразеологизмдер.С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті, «Қазақстан республикасында жоғары білім беру жүйесіндегі оқытудың заманауи технологиялары» Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, 3 желтоқсан, 2011 ж.
 4. Уақыт, кеңістік, өлшемге негізделген фразеологизмдердің антонимдік-синонимдік парадигмалары. Ақиқат, № 2, 2012 ж.
 5. Қарсы мәнді фразеологизмдердің семантикалық сипаты.Ф.ғ.д., профессор Т. Сайрамбаевтың 75 жылдығына орай өткізілетін «Қазақ синтаксисі: тарихи дамуы және қазіргі ғылыми бағыттары» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференция, ҚазҰУ Хабаршысы, Филология сериясы, № 1 (135 ), Алматы, 6 сәуір, 2012 ж.
 6. І.Жансүгіров қолданысындағы теңеулер мен компаративтік фразеологизмдер (тұрақты теңеулер). «Қазақ тіл білімі:жаңа ғылыми парадигмалар мен оқытудың инновациялық технологиялары» атты Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары, Алматы, 2012 ж. 19-20 сәуір.
 7. І.Жансүгірұлы туындыларындағы синонимдік, көп мағыналы фразеологизмдердің қолданысы.Қазақ тілі мен әдебиеті журналы, №5, 2012 ж.
 8. І.Жансүгіров қолданысындағы теңеулер. «Жансүгіров тағылымы» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Талдықорған, 2012 ж. 
 9. Қазақ тіліндегі фразеологиялық антонимдердің жіктелуі. Ізденіс, №2, 2013 ж.
 10. Қазақ тіліндегі антонимдік фразеологизмдердің прагматикалық қызметі. «Білім-ғылым-қоғам: өзараықпалдастық мәселелері мен перспективалары» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Талдықорған, 25-26 қазан, 2013 ж. 
 11. І.Жансүгіров қолданысындағы семантикалық категориялар. мақала «Ілияс әлемі» атты І.Жансүгіровтің 120 жыл толуына орай өткізілген ғылыми-тәжірибелік конференция /16 мамыр, 2014/.
 12. Ілиястану. Оқу құралы.Талдықорған,2012. Авторлар құрамында.
 13. Ілиястану пәнінің хрестоматиясы. Талдықорған, 2014. Авторлар құрамында.
 14. І.Жансүгіров «Жолдастар» романындағы діни және культтік сөздердің ерекшелігі. «Жансүгіров тағылымы» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция, Талдықорған, 5-6 желтоқсан, 2014 ж.
 15. Ілияс сатирасындағы антропонимдер мен кейіпкер портретінің берілуі. «Жансүгіров тағылымы» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция, Талдықорған, 23-24 желтоқсан, 2015 ж.
Поделиться новостью

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.