Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова

Чалтикенова Лазат Аляхиметовна

Чалтикенова Лазат Аляхиметовна
Ст.преподаватель, к.ф.н. кафедры Казахский язык и литература
E-mail: Lyazzat.chaltykenova.59@mail.ru
La.chaltikenova@gmail.com
Ученая степень и звание: кандидат филологических наук, старший преподаватель,
научная школа: соискатель КазНУ им. аль-Фараби (2006-2009).
Научные интересы: Грамматические варианты слов в казахском языке.
Читаемые курсы: Современное словообразование қазахского языка, Современная морфология казахского языка, Основы коммуникативного общения (бакалавриат),
Интерактивная методика (магистратура)
Этнолингвистика, Анализ художественного текста
Достижения:«За вклад в разитие образования в ВУЗ-е и образования и воспитания молодежи» Благодарственное письмо Акима г. Талдыкорган (2011);
Научные публикации:

1) Сөз тіркестері мен жалғаулық шылаулардың өзгерісінен жасалған сөз варианттары Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының Хабарлары Тіл,әдебиет сериясы № 5 (177) Алматы, 2009
2) Түбірге сіңіскен өлі жұрнақтардың есебінен пайда болған варианттар Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі А.Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты Тілтаным. № 3. Алматы, 2010
3) Морфологиялық варианттар мен лексикалық синонимдердің арақатынасы Ғалым Г.Смағұлованың 60-жылдығына орай өткізілген «Қазақ лингвистикасының қазіргі кезеңдегі басымдықтары, болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары Алматы, 2010ж.
4) Сабақта интербелсенді ойын түрлерін қолдану Техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындары үшін инженер-педагог кадрларды даярлау» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары Астана-2010
5) Морфологиялық сөз нұсқаларының қызмет ерекшеліктері«Филологияныцң қазіргі кезеңдегі басымдықтары: дәстүрі мен болашағы»атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары Алматы, «Қазақ университеті» 2012
6) Морфологиялық варианттар мен синтаксистік варианттардың қолданылу ерекшеліктері әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Хабаршы филология сериясы 1(135) 2012
7) Интербелсенді әдістеме Мамандық 6МО11700-Қазақ тілі мен әдебиеті Оқу-әдістемелік құрал ББК 80.5, УДК 80.574 Ч-16 Талдықорған , 2012
8) Сөз нұсқаларының ықпал ету мүмкіндіктері тақырыбында ҚР Тәуелсіздік күніне арналған «Жансүгіров тағылымы» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. Талдықорған, 6.12.2013жыл.377-380бб.
9) Leaders create cultures Leadership international converence Leadership in education business and culture International center for education and technology. Published bu ICET 109 E Lamme Street, Bozeman, MT 59715 UCA. Eх.135-138
10) Д.Исабеков әңгімелеріндегі этикалық, этникалық ерекшеліктер. Халықарадық ғылыми-тәжірибелік конференция. Талдықорған, 24-26.10.2014жыл.320-324бб.
11) Көркем шығармалардағы тәуелдік жалғауының грамматикалық қызметтері тақырыбында ҚР Тәуелсіздік күніне арналған «Жансүгіров тағылымы» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция Талдықорған, 5-6.12.2014жыл. 620-624бб.

12) Түбірге сіңіскен тірі жұрнақтардан пайда болған сөз нұсқалары. ҚазҰУ хабаршысы № 4(156). Алматы, 2015.

13) Мұқағали Мақатаев шығармаларындағы күрескерлік рух // II Халықаралық Фараби оқулары. Алматы, Қазақстан, 2015 жыл, 7-17 сәуір.

14) М. Әлімбаев өлеңдеріндегі есімдіктен жасалған ұйқастардың этнолингвистикалық сипаты // II Халықаралық Фараби оқулары. Алматы, Қазақстан, 2015 жыл, 7-17 сәуір.

Поделиться новостью

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.