Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова

Калиева Бекзат Тынысбековна


Преподаватель кафедрой истории Казахстана
E-mail: tynysbekovna@mail.ru
Ученая степень и звание: магистр истории, научная школа: магистратура КазНПУ им. Абая (2009-2012)
Научные интересы: Образ казаха в русских источниках
Читаемые курсы: история тюркского народа, источники по истории Казахстана (бакалавриат)
Научные публикации: 1.ХVІІІ ғ-ғы қазақ даласына жүргізілген экспедициялар және олардың материалдары // Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Магистратура және PhD докторантура институты «Гуманитарлық ғылымдар жаңа кезеңде» Алматы: «Інжу-Маржан» баспасы, 2011. -283 б.
2.Қазақ бейнесінің „өзгелер“ аспектісінде қарастырылуы // Абай атындағы ҚазҰПУ Магистратура және PhD докторантура институтының еңбектері. -14-шығуы – Алматы: «ЖС Тантеева» баспасы, 2012. -537 б.
3. Орыс шенеуніктерінің қазақ даласында тұтқында болған кезіндегі жазбалары (мұрағат құжаттары негізінде) // Абай атындағы ҚазҰПУ-і // Хабаршы, „Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар“ №1, (32), 2012. -183 б.
4. Русские путешественники о социальных отношениях в казахском обществе // Межд науч.-прак. конф. «Перспективы и развития науки».28-30.11.2012.-107 с. г. Гданск
5. ХҮІІІ ғ. ІІ-жартысы мен ХІХ ғ. бас кезіндегі орыс зерттеушілері тарапынан қазақ халқына берілген атаулар // І. Жансүгіров ат. ЖМУ Хабаршысы. - № 2-3. 2011. -153 б.
6. Экспо көрмесі – ел дамуына жол // Талдықорған газеті // №50 (1204) 14.12.2012. -15 б.
7. Социальные отношения казахского общество (ІІ половина ХVІІІ века – начало ХІХ века) // Международная научная конференция «Молодые исследователи - регионам». г. Вологда, 10-19 сәуір 2013 г
8. Орыс саяхатшылары қазақ қоғамындағы әлеуметтік қатынастар жөнінде (ХVІІІғ. екінші жартысы – ХІХ ғ. бірінші жартысы) // Қазақстан мұрағаты, Астана қ. 2013. – бб
9. Жоғары оқу орыны білімгерлеріне «Қазақстан тарихы» пәні бойынша семинар және ОСӨЖ сабақтарын ұйымдастыру // Талдықорған: «ЖК Дизайн-ОТ», 2013. 64 б.

10. Медиазорлық және қоғам - Хабаршы ғылыми журналы,№5(96),Астана,2013

11. Дін мәселесінің Қазақстан Республикасының Конституциясында қарастырылуы - «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у краінах СНД» междунароная научно-практическая конференция ,Переяслав-Хмельницкий-2013

12. ХҮІІІ ғ. ІІ-жартысы-ХІХ ғ. бірінші жартысындағы орыс саяхатшыларының қазақ қоғамындағы әлеуметтік қатынастары жөнінде //Арабаев атындағы қырғыз мемлекеттік университетінің журналы - №4. Бішкек,2014. -94 б.

13. Білімді жастар - Қазақстан болашағы - республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция,Талдықорған,2015

14. Анализ темы «Казахстан в составе Российской империи в методике преподавании истории - «Наука, образование и инновация - факторы реализации стратегии «Казахстан -2050»,материалы научно-практической конференции. В двух частях. -Талдыкорган: ЖГУ им. И.Жансугурова, 2014. 542 стр. ISBN 978-601-216-238-7

15. Ресей үкіметінің экспедициялары және олардың Қазақ елі туралы материалдары - «Қазақ тарихы» республикалық ғылыми-әдістемелік журнал,№4(135),2015

16. Қазақстан Республикасы Конституциясының тарихи маңызы - «Конституция Республики Казахстан в контексте будущего Казахстана» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. Талдықорған:І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті,2015.ISBN 978-601-216-331-5

17. Сыр өңіріндегі қалалар үшін қазақ хандарының күресінің маңыздылығы - «Қазақ мемлекеттілігі: кеше, бүгін, ертең» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. - Талдықорған: I. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, 2015. - 258 б. ISBN 978-601-216-297-4

 

Сертификаты:

2012: Сертификат №1

2013: Сертификат №1Сертификат №2Сертификат №3

2014: Сертификат №1Сертификат №2Сертификат №3Сертификат №4Сертификат №5

2015: Сертификат №1Сертификат №2Сертификат №3Сертификат №4

Поделиться новостью

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.