Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова

Ыбыраимжанов Қалибек Тұрдығазыұлы

Ыбыраимжанов Қалибек ТұрдығазыұлыПрофессор кафедры педагогики и психологии 

E-mail: tarmpi_school@mail.ru               

Ученая степень и звание: д.п.н., профессор,  Член Академии педагогических наук Казахстана. 

Научная школа:  1985-1992 г  Казахский национальный педагогический университет  имени Абая. Специальность: "Педагогика и методика начального образования".

Научные интересы:  Развитие начальных школ в Казахстане. 

Читаемые курсы  "Принципы педагогики", «Педагогика и методика начального образования", «Педагогика», «Дидактика», «Теория воспитания », «Организация научно-исследовательских методов педагогики». (бакалавр и магистратура) 

Достижения: В 2009 году удостоен звания  "Лучший преподаватель вуза".

В 2011 году был награжден нагрудным знаком «Ы.Алтынсарин» Министр образования и науки РК. 

     

Научные публикации:

 1. Оқушыларды ұжымдық, танымдық іс-әрекетке баулудың жолдары. Респуликалық ғылыми-ақпараттық журнал.  ТИГУ Жаршысы, Тараз, 2015 ж.
 2. Баланың оқу-танымдық белсенділінгін дамытуда ойындарды пайдалану. Респуликалық ғылыми-ақпараттық журнал. ТИГУ Жаршысы, Тараз, 2015 ж.
 3. Көне Тараз қаласындағы мұсылмандық білім беретін оқу мекемелерінің мазмұндық құрылымы. «Ұлы жібек жолы және қазақ хандығы мыңжылдықтар тоғысында» атты Халық-аралық трихи-архиологиялық конференция материалдары Тараз, Қазақстан, 22-23 мамыр, 2015 ж
 4. Болашақ мұғалімдерді ЖОО-да  дайындаудың  теориялық негіздемесі Респуликалық ғылыми-ақпараттық журнал.  ТИГУ Жаршысы, Тараз, 2015 ж.
 5. Қазақ этнопедагогикасы негізінде өскелең  ұрпақтың ұлттық дүниетанымын қалыптастыру Респуликалық ғылыми-ақпараттық журнал.  ТИГУ Жаршысы, Тараз, 2015 ж.
 6. Қазіргі жағдайдағы дін және оның жастарға әсері. Республикалық ғылыми-әдістемелік педаго-гикалық журнал. Оқу-инновациялық технологиялар. Алматы, 2015ж.
 7. Бастауыш сынып оқушыларының таным дүниесін қалыптастыру.«Әлемдік жаһанданудағы түркі өркениеті: мыңжылдықтар сабақтастығы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, ІІ том, 16-17 мамыр 2014 ж.,
 8. Ойын технологиясын бастауыш сыныптардың педагогикалық үдерісіне пайдалану. Оқу-әдістемелік құрал (Бастауыш сынып мұғалімдеріне және мамандық студенттеріне арналған). Тараз – 2014 ж.
 9. Болашақ бейнелеу өнері пәнінің мұғалімдерін дайындаудың дидактикалық негіздері. Респуликалық ғылыми-ақпараттық журнал. ТИГУ Жаршысы, Тараз, 2015ж.
 10. Білім беру жүйесіндегі жаңашылдық және дамыта оқыту технологиясы. Респуликалық ғылыми-ақпараттық журнал. ТИГУ Жаршысы, Тараз, 2015ж.
Поделиться новостью