Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова

ППС кафедры казахский язык и литература

ППС кафедры казахский язык и литератураПреподаватель кафедры казахского языка и литературы

E-mail:   asel_zhana@mail

Научная степень, звание: магистр гуманитарных наук, преподаватель Научная школа:  бакалавр КазНУ имени аль-Фараби (2008г.), магистратура КазНУ имени аль –Фараби (2010 г.)

Научные интересы: изучение казахского языка со опорой на психолингвистику

Читаемые курсы: профессионально орентированный иностранный язык. Ораторское искусство (практическое занятие). Введение в литературоведение (практическое занятие)

Достижения: сертификат 3 месячного курса-III уровень (  «Өрлеу»  центр  повышения квалификации учителей);

 ученица,  Мейірхан Мадина,  удостоена дипломом III - степени в областном научном проекте «Дарын»,  (тема защиты «Шәкәрім поэзиясындағы имандылық»), 2014  г.;

ученик, Қанатқанұлы Нұрсұлтан,  - III место на республиканских  чтениях «Ілияс оқулары»  (2014  г.);

 обладатель номинации «Ұлағатты ұстаз» в районном конкурсе «Учитель года»  (2014 г.);

Благодарственное письмо от директора СШ имени Ш.Уалиханова.

Научные публикации:

 1. Тіл білімін психолингвистика тұрғысынан тану. Қос және көптілділік жағдайда тілдерді үйретудің өзекті мәселелері: инновациялар, болжамдар атты халықаралық ғылыми конференция материалдары. Алматы, 29 қараша, 2010 ж.
 2. М. Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасын психологиялық жай-күй тұрғысынан талдау. Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы, АҚ филиалы, Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің «Ұлт тәрбиесі, ұлт тағдыры» атты жинағы. 2014 жыл.
 3. «Бейвербалды қарым-қатынас кезінде берілетін ақпарат» Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы, Ақсу ауданы бойынша педагог қызметкерлердің  жинағы. 2015 жыл.

ППС кафедры казахский язык и литература
Доцент кафедры казахского языка и литературы
E-mail: ds.ansabaev@gmail.com
Ученая степень и звание: доцент, кандидат педагогической наук, научная школа: КазПИ имени Абая, (1975), (2004).
Научные интересы: Методика преподавания казахской литературы.
Читаемые курсы: Методика преподавание казахской литературы, Практический казахский язык, Мукагаливедение, Илиясаведение, Литература Востока Достижения: - «За вклад в разитие образования в ВУЗ-е и образования и воспитания молодежи» почетная грамота акима города Талдыкорган, (2009);
- Награжден медалью «130 лет со дня рождения М. Тынышпаева» (2011).
- Почетная грамота областного маслихата. (2011)
- Благодарственное письмо от НДП "Нур Отан" (2012).
- Почетная грамота Министерства образования и науки Республики Казахстан. (2012)
- " Почетный гражданин Кербулакского района" (2012)
- Награжден нагрудным знаком «За достигнутые успехи в области науки Республики Казахстан»(свидетельство 337)
- Звание «Почетный профессор» Жетысуского государственного университета имени Ильяса Жансугурова (2014)
Научные публикации:
1) І.Жансүгіровтің «Жетісу суреттері» өлеңінің идеялық-көркемдік ерекшеліктері // ЖМУ, Республикалық ғылыми-практикалық конференция, 2012ж
2) І. Жансүгіровтің аударма саласындағы еңбектері // Қазақ тілі мен әдебиеті журналы №3, 2012ж
3) Тоғызқұмалақ-қазақтың ерте заманнан келе жатқан ұлттық ойындарының бірі // Ш. Уәлиханов ат-ғы Көкшетау мем-к университеті .Халықаралық ғылыми–практикалық конференция,2012ж
4) Ілиястың аудармашылық қызметі //ЖМУ, Халықаралық ғылыми-практикалық конференция, 2012ж
5) Шәкәрім шығармаларын жаңа технологиямен оқыту // ЖМУ, Халықаралық ғыл-практикалық конференция, 2013ж
6) Ілиястану // ЖМУ, баспаханасы
7) Сазгерлердің саңлағы // М. Төлебаева «Мәнді ғұмыр-мәңгі саз», А, 2013ж
8) І. Жансүгіров шығ-ғы ұлттық құндылықтар // ЖМУ, Республикалық ғылыми-практикалық конференция, 2014ж
9) Махамбет шығармаларын педагогикалық инновациямен оқыту жолдары // ЖМУ, Халықаралық ғылыми-практикалық конференция, 2014ж
10) Ілиястану пәні // ЖМУ, баспаханасы, 2012ж
11) Ілияс аудармасындағы Пушкин лирикасы // ЖМУ, Республикалық ғылыми-практикалық конференция, 2014ж

12) Талантқа тағзым// Қазақ ақындарының І.Жансүгіровке арнаған өлеңдері 1938-2015, Талдықорған,2015

13) Шығыс халықтарының әдебиеті // Оқулық,Талдықорған,2008

14) Жоғары оқу орындарында мемлекеттік тілді оқытудың әдістемелік негіздері - «Мемлекеттік тілді үздіксіз оқыту-уақыт талабы» облыстық конференция материалдары, Талдықорған,2015

15) І.Жансүгіровтың аудармашылық қызметі // Қазақ тілі мен әдебиеті, республикалық ғылыми-әдістемелік және педагогикалық журнал,№3,2012

16) Ұстаз,ғалым,әдіскер // Қазақ тілі мен әдебиеті, республикалық ғылыми-әдістемелік және педагогикалық журнал,№5,2011 

17) Ұстаз,ғалым,әдіскер әлемі // «Қазақ тілі мен әдебиетін жаңа технологиялармен меңгертудің оқу-әдістемелік негіздері» республикалық ғылыми-тәжірибелік және оқу-әдістемелік семинар-кеңесі, Алматы,2015 

18) Толғауы тоқсан туған тіл // өлеңдер жинағы,Тіл - тағдыр.

19) Жүректегі жазулар // өлеңдер жинағы

 

 

ППС кафедры казахский язык и литература
Старший преподаватель кафедры Казахского языка и литература
E-mail: Mamilya_72@mail.ru
Ученая степень и звание: candidate of philological sciences, senior teacher
научная школа: аспирантура ЖГУ им. И.Жансугурова (2001-2002)
Научные интересы: Ерлікті бейнелеудің ұлттық өрнектері (28 панфиловшылар туралы поэмалар)
Читаемые курсы: Устное народное творчество, Стилистика казахского языка, Методика преподавания казахского языка
Научные публикации:
1) «Қазақ тілін оқыту әдістемесі» пәнінің іс – тәжірибелік сабағында қолданылатын интербелсенді тәсілдер («Морфологияны оқыту әдістемесі» тақырыбы негізінде). «Адам – тіл – мәдениет» профессор Г.Н.Смағұлованың 60 жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. - Алматы, әл –Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, 29-30 қазан, 2010 жыл- 343-346 бб.
2) Қырғыз поэмасындағы 28 панфиловшылар образы «Тәуелсіздік және қазақтың қайраткер қыздары» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары Алматы, 2011жыл. 308-312 бб.
3)Т.Сыдықовтың «Қазақ тарихи романының поэтикасы» атты еңбегінің ғылыми-танымдық мәні. «Жансүгіров тағылымы» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары Талдықорған, 2011жыл. 253-256 бб.
4) Әдебиеттану ғылымындағы тарихи роман жанры мәселесі. «Тәуелсіздік және әдебиеттану ғылымының теориялық мәселелері». Халықаралық ғылыми –практикалық конференция материалдары. Алматы, 2012 жыл. – 268-271 бб.
5) Қырғыз ақыны Т.Шамшиевтың «панфиловшылар туралы жыр» поэмасының поэтикасы. Ұлт тағылымы.- № 2, 2012.- 48-53 бб.
6) Панфиловшылар туралы поэмалардағы соғыс эпизодының көріністері. «Жансүгіров тағылымы» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Талдықорған, 2013. – 126-130 бб.
7) Панфиловшылар ерлігін суреттеген поэмалардағы батальдық эпизодтар. Материалы ХҮІІ Международной научно-практической интернет –конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ», Переяслав – Хмельницкий, 2013. – 250-252 стр.
8) І.Жансүгіров поэмасындағы теңеу мен эпитеттің қолданыс ерекшелігі. «Ілияс әлемі» атты І.Жансүгіровтың туғанына 120 жыл толуына орай өткен ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Талдықорған, 2014. – 88-92 бб.

 

ППС кафедры казахский язык и литература
E-mail: imangazinov_muratbek@mail.ru
Учёная степень, учёное звание: 27 марта 2009 г. Доктор филологических наук, профессор.
Должность: Профессор кафедры казахской филологии.
Научные интересы:
Тема кандидатской диссертации: 10.01.02., «Ілияс Жансүгіровтің шығармашылық лабораториясы (прозалық туындылары бойынша)».
Тема докторской диссертации: 10.01.02., «Антика мен қазақ әдебиеттерінің сюжеттік үндестік желілері»
Читаемые курсы:
1. Ежелгі дәуір әдебиеті;
2. Ілиястану;
3.Антика әдебиеті;
4. Телерадиожурналистика;
5. Әлем әдебиеті тарихы
Достижения:
Количество научных трудов (публикации, монографии, учебные пособия): 2 монографии, 1 учебник, 2 учебных пособии, 2 научно-популярная книга, ответственный редактор выпуска 10-ти многотомного академического издания, около 120 научных статей.
1.ҚР Президентінің Халықаралық «Болашақ» грантының иегері – 2012 жыл.
2. «Антика әлемі: көне қазақ пен ежелгі европа әдебиеттерінің байланысы мен үндестіктері» - 22 500 000 млн. грант иегері, 2012- 2014 ж.ж. аралығы.
Повышение квалификации:
1.Италия, Alma Mater Studorium-University, Болония;
2. Испания, Universiti of Kamplutense, Мадрид;
3. М.В. Ломоносов атындағы ММУ. 2009 жыл ғылыми сапар.
4. Грекия, Салоники қаласы, Аристотель атындағы Университет. 2013 жыл.
5.М.В. Ломоносов атындағы ММУ – тағылымдама -2013 жыл.
6.Іле мемлекеттік университеті, Құлжа қаласы -2014 жыл, ғылыми сапар
Награды, почетые звания:
1. «Лучший преподователь ВУЗ-а», 2008 жыл.
2.Білім және ғылым министрлігінің ҚР «Білім беру жүйесін дамытуға қосқан зор жеке үлесі үшін» Алғыс хат – 2009 жыл.
3.ҚР Чернобыль Одағының медалі-2010 жыл.
4.Білім және ғылым министрлігінің «ҚР ғылымын дамытқан еңбегі үшін» медаль-2010 жыл
4. «ҚР Чернобыль апатына 25 жыл» медалі-2011 жыл.
5.ҚР Мәдениет министрлігінің ҚР тәуелсіздігіне 20 жылдығына орай мемлекеттік тіл саясатын жүзеге асыру барысындағы еңбегі үшін «Құрмет грамотасы» -2012 жыл.
6.Мұхаметжан Тынышпаевтың тарихи мұрасын зерттеуге үлес қосқаны үшін – медаль2010 жыл.
7.Мұғалімдер күні мерекесіне орай Талдықорған қаласы әкімінің «Құрмет Грамотасы» -2013 жыл.
8. «ҚР Чернобыль қаһарманы» – медаль 2014 жыл.
Научные публикации:

 1. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Республикалық оқу-әдістемелік кеңесі ұсынған оқу құралы:
 2. Антика әдебиеті: оқу құралы. Толықтырылып, өңделіп, қайта басылған.-Алматы: әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2012. – 366 бет;
 3. Жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған «Ілиястану» арнаулы курсы бойынша типтік оқу бағдарламасы. - Талдықорған: 2012. – 122 бет;
 4. Жоғары оқу орындарының филология мамандықтары ішіндегі 5В011700-«Қазақ тілі мен әдебиеті» студенттеріне арналған «Ілиястану» арнаулы курсы бойынша оқу құралы. - Талдықорған: ЖМУ, 2012 жыл, 131 бет;
 5. Антика әдебиеті: Оның көне және кейінгі кезеңдегі қазақ әдебиетімен үндестік-байланыстары: Оқу құралы. – Астана: Фолиант, 2013. – 360 бет;
 6. Антика және көне дәуірдегі әдеби терминдер анықтамалығы. – Алматы: «Асыл кітап» баспасы 2014 жыл - 208 бет.
 7. Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты, үлгілік оқу бағдарламалары:
  1.Көненің көзі туралы. Европалық мұрағаттар сыр шертеді 1 кітап (Антика әдебиеті негізінде) «Асыл кітап» баспасы 2014 жыл - 102 бет;
  2.Көненің көзі туралы. Европалық мұрағаттар сыр шертеді 2 кітап (Антика әдебиеті негізінде) «Асыл кітап» баспасы 2014 жыл - 98 бет.
 8. «Ілиястану» - Оқу құралы, ЖМУ баспаханасы, 2012

 9. Ілияс Жансүгіров - Монография, ЖМУ баспаханасы, 2014

ППС кафедры казахский язык и литература

E-mail: sailau.24@mail.ru

 sk.kozhagulov@gmail.com

 

Ученая степень и звание: кандидат филологических наук, доцент, научная школа: соискатель Каз Гос Жен ПИ (1999) 

Научные интересы: Теория литературы, абаеведение, текстология

Читаемые курсы: Введение в литератураведение, Теория литературы, Абаеведение,  (бакалавриат), Теория стилья, теория литературных методов и течении (магистратура), Актуальные проблемы литературоведений (Докторантура)  

Достижения: «За вклад в разитие образования

в ВУЗ-е и образования и воспитания молодежи» почетная грамота акима Алматинской области (2010); «За вклад в разитие образования в ВУЗ-е и образования и воспитания молодежи» почетная грамота партии «Нур Отан» Алматинской области (2013),- награжден медалью «130 лет со дня рождения

М. Тынышпаева» (2013).

Научные публикации:

 1. Қ.Мұхаметханов және Абай мұрасының мәтінтану мәселелері. Семей 2012;
 2. Ақтамберді жырау толғауларының текстологиясы. «Тәуелсіздік және әдебиет теориясының мәселелері» Алматы 2012 ҚазҚПУ
 3. Алаш зиялыларына айтылған наз «Еуразия кеңістігіндегі білім мен ғылымды ұштастыру мәселелері» Х-а ҒПК  2012 ж. Талдықорған;  
 4. Жез шығатын жерден шыққан бір алтын  Ф.ғ.д. профессор Б.Әбдіғағзиевтің 60 жылдығына орай өткізілген  ҒПК ҚазҰПУ  2012 ж. Талдықорған -2013 5. М.Әуезов – мәтінтанушы. М.Әуезов атындағы  Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде өткен Х/а ғылыми конференция материалдары, Шымкент- 2013;  6. Жұматай Жақыпбаев жырларының жасампаздығы «Қазақ әдебиеті және мемлекеттік тіл» журн, №4. 2014 ж.;
 5. Жетісулық ақын-жыраулар дәстүрі  Іле педагогикалық университетінің ғылыми журналы. №1 2014.
 6. Риторика немесе шешендік өнер  І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде өткен ғылыми конференция материалдары, Талдықорған -2013;
 7. М.Әуезов –текстолог.Семей инновациялық-заңгерлік университеті-2014.
 8. Первые текстологические изыскания по стихам Абая, Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы , Семей 2015.

ППС кафедры казахский язык и литература
Доцент кафедры казахского языка и литературы 
E-mail: sa.kiyahmetova@gmail.com, aset_shara@mail.ru
Ученая степень и звание: кандидат филологических наук, профессор, научная школа: соискатель КазГУ имени С.М. Кирова (1991).
Научные интересы: Лирика казахской литературы
Читаемые курсы: «Илиясоведение», «Казахская литература в начале ХХ века».
Достижения:
1. Письмо Благодарности акима области Алматы (2011);
2. Почетной грамотой Алматинского областного Маслихата (2013).
Научные публикации:
1.Ілияс Жансүгіровтің «Қолбала» поэмасы: дерек пен дәйек. «Мұхтар Арын» оқулары. респуб. ғылыми-прак. конференция. ЖМУ, Талдықорған, 19-20.05. 2011ж.
2.«Талмайтын талап сыйлаған». «Жетісу» газеті, 11 маусым, 2011ж
3.Тұрсын Сыдықов және «Ілиястану» ғылыми-практикалық орталығы. «Жансүгіров тағлымы» респуб. ғылыми-прак. конференция. ЖМУ, Талдықорған, 28-29 .10. 2011ж.
4.Содырлы сындар сойқаны ЖМУ Хабаршысы. 2012ж.
5.І.Жансүгіровтің Беймәлім қырлары ХVII  Міжнародна наукова-практична інтернет-конференція. 29-30 листопада, Переяслав-Хмельницкий, 2013 р. Украина
6.Көркем шығарма және жазушы тұлғасы «Білім-ғылым-қоғам: өзара ықпалдастық мәселелері мен перспиктивалары». Халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференция материалдары. Талдықорған, 2013.
7. Ілиястың Фатимасы «Жансүгіров тағылымы» Республикалық ғылыми-тәжірбиелік конференция материалдары. Талдықорған, 2013.
8. «Ілиястану» хрестоматиясы Талдықорған, ЖМУ баспасы 2014ж.
9. Аңызға бергісіз ғұмыр Талдықорған, ЖМУ баспасы 2007ж.

10. І.Жансүгіров лирикаларындағы Жетісу бейнесі - «Жансүгіров тағылымы» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Талдықорған,2015

11. Ілиясты танып болдық па? - «Нұр Отан» қоғамдық-саяси журнал, 2013

12. Көп қырлы қаламгер - «Жансүгіров тағылымы» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Талдықорған, 2012

13. Ақынның Қызыр ие жолдасы бар - Оқу құралы (Естеліктер, айтыстар, мақалалар), Талдықорған, 2008

14. Жетісу әдебиеті - Оқулық, Талдықорған, 2006

15. Өлең өмірі - Оқу құралы, Талдықорған, 2005

16. Тест тапсырмалары - Оқу-әдістемелік құрал, Талдықорған, 2007

18. Ілиястану - оқу құралы, Талдықорған, 2012

19. Жанрово-стильові особливості релігійно-духовних текстів поетів-пражан - материалы ХХ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ»,Переяслав-Хмельницкий–2014

 

 

ППС кафедры казахский язык и литература 
PhD доктор, старший преподаватель кафедры казахского языка и литературы 
E-mail: rakhimova-86@mail.ru
am.rahimova@gmail.com
Ученая степень и звание: доктор философии (PhD), старший преподаватель, научная школа: магистратура ЖГУ им. И.Жансугурова (2008), докторантура КазНПУ им. Абая (2013).
Научные интересы: Концептуализация интеллектуальных характеристик человека (педагогический аспект).
Читаемые курсы: Лингвистические аспекты интеллекта человека, Фонетика современного казахского языка, Пунктуация и орфография
Научные публикации:

1) «Aspectual Analysis of Concept Intelligence» мақаласы Middle-East Journal of Scientific Research. 2013 №14 (1). P. 112-116.
2) Formation of moral values of schoolchildren by means of Kazakh folklore. Life science Journal. 2014, №11(5s).
3) «Интеллект» концептісін айқындайтын ұғымдар. Қазақ филологиясы және оны толық курста оқыту: халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Бейжің, 26 қазан, 2013. - 141-149 бб.
4) Ораторство – показатель интеллекта: концептуальный анализ. Русский язык в современном мире: традиции и инновации в преподавании русского языка как иностранного и в переводе. ІІІ межд. научно-практ. конф. Греция, Солоники, 2013 ж., С. 778-787.
5) Базовые понятия макроконцепта «интеллект» / Язык и культура. Новые парадигмы и новые решения в когнитивной лингвистике/ ХІ междн. научная конф. Алматы-Кемерево-Витебск-Донецк, 2013 г. С. 76-84.
6) Conceptualization of intelligence of the person: on a material of the Kazakh language. XVI межд. конф. посв. пробл. общ. и гуман наук. 01.02.2014. Москва.

7) Қазіргі қазақ тіліндегі «интеллект» концептісі // Studies in language and culture of central Asia nationalities // China Minzu University 2011.

8) «Интеллект» концептісінің ғылыми аспектілері // «Қазақ тіл білімі: жаңа ғылыми парадигмалар мен инновациялық технологиялары» атты халықаралық ғылыми конференция материалдары., Алматы, 19-20 сәуір 2012 жыл.

9) DEFINING NOTIONS OF THE CONCEPT «INTELLECT» // Материалы Второго международного симпозиума «СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 16-17 мая 2013 года.

 

ППС кафедры казахский язык и литература Старший преподаватель кафедры Казахского языка и литературы
E-mail: saida-otan@mail.ru
Ученая степень и звание: магистр педагогических наук, старший преподаватель

Научная школа: магистратура ЖГУ имени И.Жансугурова (2011), PhD докторантура ЖГУ имени И.Жансугурова (2015)
Научные интересы: Политические метафоры в медиатекстах: социально-лингвистические и педагогические аспекты

Читаемые курсы: «Синтаксис современного казахского языка», «Лексикология и фразеология современного казахского языка», «Глагольные фразеологизмы казахского языка».
Достижения:

 1. Награждена Благодарственными письмами Президента Республики  Казахстан Н.А.Назарбаева за вклад проведении предвыборной кампании в регионе (2007, 2011, 2015);
 2. Сертификат об участии на международном семинаре «Академическая мобильность в контексте Болонского процесса» (13-15 мая 2010 года);
 3. Сертификат об участии инновационном семинаре «Болашақ жастар үшін» от Ассоциации стипендиатов программы «Болашак» (12-13 октября 2010 года);
 4. Сертификат об участии на международном семинаре «Международная аккредитация: проблемы и перспективы» (2011);
 5. Награждена Почетной грамотой Алматинского областного маслихата (2011);
 6. Лауреат молодежной премии акима Алматинской области «Көшбасшы - 2012» в номинации «Молодой политик года» (2012);
 7. Возглавляет общественное объединение «Молодые ученые Алматинской области» (2013);
 8. Резервист партийного проекта «Молодежный кадровый резерв» (2014 год);
 9. Сертификат об участии на тренинге Школы политического менеджмента партии «Нур Отан» (15-16 октября 2014 года);
 10. Сертификат об участии на семинаре Академии государственного управления при Президенте РК «Основы эффективного управления социально-политическими процессами» (2014);
 11. Сертификат об участии на двухдневном семинар-тренинге «Идеи, меняющие мир», организованной библиотекой Лидера Нации (2015);
 12. Награждена Благодарственным письмом Алматинского областного секретариата Ассамблеи народа Казахстана (2015);
 13. Награждена Благодарственным письмом Алматинского областного управления молодежной политики (2015).

 

Научные публикации:

 1. Садуақасова С.Ә. Қоғамдық-саяси  лексика және медиа-мәтін. Еуразия кеңістігіндегі білім мен ғылымды ұштасыру мәселелері мен перспективасы // халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, 3-бөлім. -Талдықорған- 2012. Б.244-247.
 2. Sarbassova K.B., Saduakassova S. PR texts in Kazakh press. Materials of International Conference // «Science: Integrating Theory and Practice» ICET, Bozeman, MT, USA. 2014. P. 371.
 3. Садуақасова С.Ә. Саяси дискурстағы саяси метафора. «Үшінші мыңжылдық басында Еуропа мен Азия елдерінде ғылымның өзекті мәселелері мен даму перспективасы» Х халықаралық ғылыми-тәжірибелік  интернет-конференция // Ғылыми еңбектер жинағы. Переяслав-Хмельницкий-2015. Б. 269-270.
 4. Садуақасова С.Ә. Қазақ тілді медиа-мәтіндегі саяси метафораның  ұлттық реңкі. С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Хабаршысы.  Филология сериясы. Павлодар.- №1,- 2015. Б. 195-205.
 5. Садуақасова С.Ә. Медиа-мәтіндегі саяси метафоралардың функциясы мен семантикасы. Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің Хабаршысы. Филология сериясы. Көкшетау.- №1, -2015. Б. 74-83. 
 6. Садуақасова С.Ә. Саяси қайраткерлер тіліндегі саяси метафоралардың концептуалдануы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Хабаршысы. Филология сериясы. Алматы.-№1,- 2015. Б. 56-61.
 7. Садуақасова С.Ә. Саяси метафоралардың әлеуметтік аспектісі (Ток-шоу бағдарламалары негізінде) Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының Хабаршысы. Алматы.-№3,-2015. Б. 271-278.
 8. Saduakassova S., Sarbassova K.B., Momynova B., Anessova U.A. Conceptualisation and symbolization of political metaphors of idea of “Unity of the people of Kazakhstan”(on the example of statements of politicians) Social Sciences. Pakistan.-V.10. –Iss.3. -2015. -P. 221-225.
 9. Садуақасова С.Ә. Саяси метафораны оқытудың интербелсенді әдістері. Ғылым, білім және инновациялар – «Қазақстан-2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, 3-бөлім.-Талдықорған- 2015. Б.375-381.
 10. Садуақасова С.Ә. Саяси метафораны меңгертудегі топтық жұмыстың маңызы. Ғылым, білім және инновациялар – «Қазақстан-2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, 3-бөлім.-Талдықорған- 2015. Б.381-386.
 11. Saduakassova S.A., Anessova U.A., Momynova B., Satkenova Zh. Symbolic Perseption in Kazakh Mythology. Meditteranean Journal of Social Sciences. –V.6. No 6. S2. -2015. –P. 145-149.

ППС кафедры казахский язык и литература
Доцент кафедры Казахский язык и литература
E-mail: bazarbekovna54@mail.ru kb.sarbasova@gmail.com
Ученая степень и звание: кандидат филологических наук, доцент, научная школа: соискатель КазНУ им. аль-Фараби (1996-1999).
Научные интересы: Лексика и фразеология казахского языкознания
Читаемые курсы: «Синтаксис современного казахского языка», «Лексикология и фразеология современного казахского языка», «Система сложных предложений казахского языка».
Достижения: 1. Награждена нагрудным знаком «Ы. АЛТЫНСАРИН» за значительные успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения (2010);
2. Награждена медалью «130 лет со дня рождения М. Тынышпаева» (2011).
Научные публикации:
1. Сарбасова Қ.Б, Чукенаева Г.Т. Жетісу гидронимдері. Оқу құралы. - Талдықорған: Жетісу университеті, 2011. 84 б.
2.Сарбасова Қ.Б. Қазақ тілі мәселелері. Зерттеулер мен мақалалар жинағы. - Талдықорған: Принтланд , 2011. 176 б.
3. Сарбасова Қ.Б. Қазіргі қазақ тілі (лексокология, фразеология ). Оқу құралы. Абай атындағы ҚазҰПУ «Білім» тобындағы мамандықтар бойынша оқу – әдістемелік Кеңесі ұсынған. Алматы, 2012. 198 б.
4. Сарбасова Қ.Б. «Құлагер» поэмасының тілі // «Қазақстандық «Еуропаға жол: білім және ғылым» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. - 2010ж. 257-263 б.
5. Сарбасова Қ.Б., Молдабекова Ә. Синонимдердің стильдік қызметі (І.Жансүгіровтің «Күй», «Күйші», «Құлагер» поэмаларының негізінде) // «І.Жансүгіров тағылымы» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. - Талдықорған, 2010. 263-266 б.
6. Сарбасова Қ.Б. Топонимдік атаулар – елдігіміздің белгісі // «Қазақ ономастикасы: басым бағыттар мен үлгілі үрдістер» халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. - Талдықорған, 2010. 101-106 б.
7. Сарбасова Қ.Б., Молдабекова Ә. «Құлагер» поэмасындағы әндер сипаты / / «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» ІІІ республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. - 2011. 20-22 б.
8. Сарбасова Қ.Б., Құрманғали А. К. М.Мағауиннің «Аласапыран» романындағы теңеулердің қызметі // «Менің Қазақстаным: өткені, бүгіні, келешегі» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. - Талдықорған, 2011. 408-412 б.
9. Сарбасова Қ.Б. Ғұмыры ұзақ ана тілім // «Менің Қазақстаным: өткені, бүгіні, келешегі» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.- Талдықорған, 2011. 407-408 б.
10. Сарбасова Қ.Б. І.Жансүгіров шығармаларындағы қарапайым лексика // Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай өткізілген «І.Жансүгіров тағылымы» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. - Талдықорған, 2011. 196-200 б.
11. Сарбасова Қ.Б, Кыяхметова Ш.Ә. Т.Сыдықов және «Ілиястану» ғылыми-практикалық орталығы // Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай өткізілген «І.Жансүгіров тағылымы» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. - Талдықорған, 2011. 67-70 б.
12. Сарбасова Қ.Б. С.Мұратбековтың «Ананың арманы» әңгімесіндегі диалог. // Ізденіс. Алматы, 2012. №2. 24-27 б.
13. Сарбасова Қ.Б. С.Мұратбеков шығармаларында синонимдес етістіктердің қолданылу сипаты. Вестник Кыргызского национального университета им. Ж.Баласагуна. Бишкек, 2013. с. 237.
14. Сарбасова Қ.Б. Қазақ тіл білімінің көшбасшысы. Электрондық оқулық. І.Жансүгіров атындағы ЖМУ-дің оқу-әдістемелік Кеңесі бекіткен. Талдықорған, 2014.
15. Сарбасова Қ.Б. І.Жансүгіров шығармаларының лексикасы.«Ілияс әлемі» ғылыми-тәжірбиелік конференция материалдары.Талдықорған, 2014. 237б.
16. Sarbassova K.B., Saduakassova S. PR texts in Kazakh press. Materials of International Conference «Science: Integrating Theory and Practice» ICET, Bozeman, MT, USA. 2014. P. 371.
17. Сарбасова Қ.Б. Қазақ тіліндегі сөйлеу мәнді фразеологизмдер. «Научные перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столетия» материалы научно-практической конференции. Новосибирск, 2014 г.

18. Сарбасова Қ.Б. І.Жансүгіров шығармаларының кейбір синтаксистік ерекшеліктері - ҚазҰУ хабаршысы №4. Алматы, 2013

19. Сарбасова Қ.Б. Ілиястану - оқу құралы, «Ілиястану»ғылыми-зертттеу орталығы. Талдықорған, 2012

20. Сарбасова Қ.Б. «Құлагер» поэмасы тілінің сөздігі, Оқу құралы, Талдықорған, 2015

21. Сарбасова Қ.Б. «Ілиястану» ЖОО барлық мамандықтарына арналған , Оқу құралы, Талдықорған, 2013

22. Сарбасова Қ.Б. І.Жансүгіров қолданысындағы диалект және көнерген сөздердің ақпараттық сипаты («Жолдастар және Бадырақ» романдарының негізінде) - «І.Жансүгіров тағылы» атты ғылыми- тәжірбиелік конференция материалдары, Талдықорған, 2014

23. Сарбасова Қ.Б. «Жолдастар», «Бадырақ» романдарындағы оқшау сөздердің қолданысы - «Білім берудегі инновациялық қызмет және кәсіби құзыреттілік» республикалық ғылыми-практикалық конференция. Талдықорған, 2015

24. Сарбасова Қ.Б. Өмірі өлеңінде өрілген ақын - Ғ.Ормановқа арналған «Майталман-лирик ақын» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция//Талдықорған,2015

25. Сарбасова Қ.Б. І.Жансүгіровтің «Күйші» поэмасындағы әйел концептісі. - «Жансүгіров тағылымы» республикалық ғылыми-тәжірбиелік конференция материалдары. Талдықорған, 2013

26. Студенттердің өзіндік жұмыс арқылы шығармашылық белсенділігін тәрбиелеу, Республикалық  ғылыми-көпшілік журнал,Алматы,2013

27. Сарбасова Қ.Б. Ұлттық ономастиканың кейбір мәселелері - «Білім-ғылым-қоғам: өзара ықпалдастық мәселелері мен перспиктивалары». Халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференция материалдары. Талдықорған,2013

28. Сарбасова Қ.Б. Conceptualisation and Symbolization of Political  Metaphors of Idea of “Unity of the People of Kazakhstan”   (On the Example of Statements of Politicians). - Medwell Journals .The Social Sciences 10 (3): 221-225, 2015

 

 

ППС кафедры казахский язык и литература
Старший преподаватель кафедры Казахский язык и литература
E-mail: suleymenova.76@list.ru
g.s.suleimenova@ gmail.com
Ученая степень и звание: старший преподаватель, научная школа: магистратура АГУ им. Абая (1999)
Научные интересы: Актуальные проблемы тюркологии
Читаемые курсы: Практический казахский язык

 


Научные публикации: 

 1. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. Оқу құралы, Алматы-2015.
 2. Қазақ, түрік, ағылшын тілдеріндегімұнай және газ өндіру ісіне байланысты терминдерің мағыналық ерекшеліктері. 2 - Халықаралық Түркі Әлемі Симпозиумы.Алматы-2015
 3. Алғыс-қарғыс сөзлдердің семантикасы. Халықаралық ғылыми-практикалық интернет-конференция. Переяслав- Хмельницкий-2015.
 4. Қазақстан аумағындағы күрделі өсімдік атауларын мағынасына қарай топтастыру. І.Жансүгіров атындағы ЖМУ Хабаршысы. Талдықорған, 2015.
 5. Идеология- қоғам тәрбиесі мен адам тәлімі. «Ғылым, Білім және Инновация-«Қазақстан-2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары» халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Талдықорған, ЖМУ, 2014

ППС кафедры казахский язык и литература
Профессор кафедры Казахский язык и литература
E-mail: ts.sidikov@gmail.com
Ученая степень и звание: доктор филологических наук, профессор, научная школа: аспирантура КазПИ им. Абая (1979)
Научные интересы: Новые взгляды на казахскую литературу
Читаемые курсы: «Современная казахская литература», «Поэтика казахского исторического романа», «Психология писательского труда», «История казахской литературы», «Казахская литература советского периода».
Достижения:
1. Академик Академии Педогогических Наук Казахстана (2008);
2.«Почетный работник образования Республики Казахстан» (2008);
3. Награжден нагрудным знаком «Ы. Алтынсарин» за значительные успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения (2010);
4.Член Союза Писателей Казахстана (2010);
5. Награжден медалью «130 лет со дня рождения М. Тынышпаева» (2011);
6. Награжден нагрудным знаком «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан» (2011)
7. Награжден нагрудным знаком «Тіл жанашыры» (2013).
Научные публикации:

 1. Мұрат пен міндет // «Жазушы» баспасы Алматы (1987).
 2. Қазақ тарихи романы // «Ер – Дәулет» баспасы. Алматы (1996).
 3. Қазақ тарихи романының көркемдік тіні // «Ер – Дәулет» баспасы. Алматы (1998).
 4. «Қазақ әдебиеті». Хрестоматия (лицей, колледждерге арналған) // «Республикалық баспа кабинеті». Алматы (1999).
 5. «Өңінде тұлпар мінгендер» // «Арыс» баспасы. Алматы (2004).
 6. Талант тағлымы // «Арыс» баспасы. Алматы (2005).
 7. Ізгілік сабағы // «Арыс» баспасы. Алматы (2006).
 8. Қазақ әдебиеті І бөлім // «Фолиант» баспасы Астана (2007).
 9. Қазақ әдебиеті ІІ бөлім // «Фолиант» баспасы Астана (2007).
 10. Жетісу дүлдүлдерінің дүбірі // «Арыс» баспасы. Алматы (2009).
 11. І.Жансүгіров әдеби мұражайы // ЖМУ, баспасы (2009).
 12. Қазақ тарихи романының поэтикасы // «Арыс» баспасы. Алматы, Ұсынған І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті (2009).
 13. Қазақ әдебиетінің сардары // Алматы (2012).
 14. «Ілиястану» // «Жетісу университеті» баспа орталығы (2012).
 15. «Сұңғыла суреткер һәм көркемдік шындық дилектикасы» // «Жетісу университеті» баспа орталығы (2012).
 16. «Алмас шабыттан туған алмас жырлар» // «Жансүгіров тағылымы» республикалық –ғылыми конференция Талдықорған (2012).
 17. "Гуманизм теңізге мұхитқа апаратын жол" Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция "Жансүгіров тағылымы" Талдықорған, (2012).
 18. Т. Бейісқұлов еңбектеріндегі Б. Майлиннің журналистік жолы // ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ, №3 (137), 2012
 19. Гуманизм-теңізге, мұхитқа апаратын жол // «Әлемдік әдеби дамудағы жаңа бағыттар» (Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары) Әл-Фараби атындағы қазақ Ұлттық университеті. Алматы. (2013).
 20. Талант табиғаты // Білім алматы (2013).
 21. Парасат жолы // ЖМУ, баспасы (2013).
 22. Терең тамырлы талант // Алматы (2013).
 23. Дүлдүл ғұмыр // ЖМУ баспаханасы.Талдықорған (2013).
 24. Ерлікті мойындатқан қалам // Ана тілі. Алматы (2014).
 25. І.Жансүгіров және дәстүр жалғастығы // «Жансүгіров тағылымы» республикалық –ғылыми конференция Талдықорған (2014).
 26. І.Жансүгіров және дәстүр жалғастығы // «Жансүгіров тағылымы» республикалық –ғылыми конференция Талдықорған (2015).
 27. Рух пен интеллект көкжиегі // (2015).
 28. Element of Art Skill and Literary World View in Military Prose of Bauyrdzhan Momyshuly // The Social Sciences 10 (3): 230-233,ISSN: 1818-5800, Medwell Journals, (2015).
 29. Дала-халық тарихының поэтикалық шежіресі // «Қазақ мемлекеттілігі:кеше,бүгін, ертең» республикалық –ғылыми конференция Талдықорған (2015).
 30. Дала-халық тарихының поэтикалық шежіресі // «Жансүгіров тағылымы» республикалық –ғылыми конференция Талдықорған (2015).
 31. «Жауды аяған жаралы болады» немесе І. Жансүгіровтің «Исатай - Махамбет» трагедиясын жаңаша пайымдау // «Жансүгіров тағылымы» республикалық –ғылыми конференция Талдықорған (2014).
 32. «Адам боп кел, адам боп кет өмірден...» // «Алашты ардақтаған ақын» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары Талдықорған (2015).

ППС кафедры казахский язык и литература
Старший преподователь кафедры Казахский язык и литература
E-mail: gulnara_s.t81@mail.ru
gt.sirlibaeva@gmail.com
Ученая степень и звание: кандидат филологических наук,старший преподаватель,
научная школа: ЖГУ им. И. Жансугурова (2002).
Аспирантура КазНУ им. аль-Фараби (2006),
Научные интересы: Научные парадигмы казахских фразеологизмов;
Стиль и языковые особенности И.Жансугурова.
Читаемые курсы: Введение в языкознание. Общее языкознание. Ономастика и страноведение. Национальные аспекты фразеологизмов (бакалавриат),
Теоретические основы истории языка (магистратура),
Антропоцентрическое направление казахского языкознании (докторантура)
Достижения: Благодарственное письмо от Национального центра тестирования, МОН РК (2010);
Благодарственное письмо от Ректора ЖГУ им. И.Жансугурова (2013)
Научные публикации:

 1. Фразеологизмдердегі ішкі мағына қарама-қарсылығы (энантиосемия).Профессор Г.Н.Смағұлованың 60 жылдық мерейтойына арналған «Адам-Тіл-Мәдениет» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары, Алматы, 29 қазан, 2010 ж.
 2. Ілиястану саласындағы профессор Т.Сыдықовтың бастамалары.«Жансүгіров тағылымы» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция, Талдықорған, 28-29 қазан, 2011 ж.
 3. Ілияс Жансүгіров поэзиясындағы антонимдік фразеологизмдер.С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті, «Қазақстан республикасында жоғары білім беру жүйесіндегі оқытудың заманауи технологиялары» Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, 3 желтоқсан, 2011 ж.
 4. Уақыт, кеңістік, өлшемге негізделген фразеологизмдердің антонимдік-синонимдік парадигмалары. Ақиқат, № 2, 2012 ж.
 5. Қарсы мәнді фразеологизмдердің семантикалық сипаты.Ф.ғ.д., профессор Т. Сайрамбаевтың 75 жылдығына орай өткізілетін «Қазақ синтаксисі: тарихи дамуы және қазіргі ғылыми бағыттары» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференция, ҚазҰУ Хабаршысы, Филология сериясы, № 1 (135 ), Алматы, 6 сәуір, 2012 ж.
 6. І.Жансүгіров қолданысындағы теңеулер мен компаративтік фразеологизмдер (тұрақты теңеулер). «Қазақ тіл білімі:жаңа ғылыми парадигмалар мен оқытудың инновациялық технологиялары» атты Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары, Алматы, 2012 ж. 19-20 сәуір.
 7. І.Жансүгірұлы туындыларындағы синонимдік, көп мағыналы фразеологизмдердің қолданысы.Қазақ тілі мен әдебиеті журналы, №5, 2012 ж.
 8. І.Жансүгіров қолданысындағы теңеулер. «Жансүгіров тағылымы» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Талдықорған, 2012 ж. 
 9. Қазақ тіліндегі фразеологиялық антонимдердің жіктелуі. Ізденіс, №2, 2013 ж.
 10. Қазақ тіліндегі антонимдік фразеологизмдердің прагматикалық қызметі. «Білім-ғылым-қоғам: өзараықпалдастық мәселелері мен перспективалары» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Талдықорған, 25-26 қазан, 2013 ж. 
 11. І.Жансүгіров қолданысындағы семантикалық категориялар. мақала «Ілияс әлемі» атты І.Жансүгіровтің 120 жыл толуына орай өткізілген ғылыми-тәжірибелік конференция /16 мамыр, 2014/.
 12. Ілиястану. Оқу құралы.Талдықорған,2012. Авторлар құрамында.
 13. Ілиястану пәнінің хрестоматиясы. Талдықорған, 2014. Авторлар құрамында.
 14. І.Жансүгіров «Жолдастар» романындағы діни және культтік сөздердің ерекшелігі. «Жансүгіров тағылымы» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция, Талдықорған, 5-6 желтоқсан, 2014 ж.
 15. Ілияс сатирасындағы антропонимдер мен кейіпкер портретінің берілуі. «Жансүгіров тағылымы» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция, Талдықорған, 23-24 желтоқсан, 2015 ж.

ППС кафедры казахский язык и литература
Ст.преподаватель, к.ф.н. кафедры Казахский язык и литература
E-mail: Lyazzat.chaltykenova.59@mail.ru
La.chaltikenova@gmail.com
Ученая степень и звание: кандидат филологических наук, старший преподаватель,
научная школа: соискатель КазНУ им. аль-Фараби (2006-2009).
Научные интересы: Грамматические варианты слов в казахском языке.
Читаемые курсы: Современное словообразование қазахского языка, Современная морфология казахского языка, Основы коммуникативного общения (бакалавриат),
Интерактивная методика (магистратура)
Этнолингвистика, Анализ художественного текста
Достижения:«За вклад в разитие образования в ВУЗ-е и образования и воспитания молодежи» Благодарственное письмо Акима г. Талдыкорган (2011);
Научные публикации:

1) Сөз тіркестері мен жалғаулық шылаулардың өзгерісінен жасалған сөз варианттары Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының Хабарлары Тіл,әдебиет сериясы № 5 (177) Алматы, 2009
2) Түбірге сіңіскен өлі жұрнақтардың есебінен пайда болған варианттар Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі А.Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты Тілтаным. № 3. Алматы, 2010
3) Морфологиялық варианттар мен лексикалық синонимдердің арақатынасы Ғалым Г.Смағұлованың 60-жылдығына орай өткізілген «Қазақ лингвистикасының қазіргі кезеңдегі басымдықтары, болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары Алматы, 2010ж.
4) Сабақта интербелсенді ойын түрлерін қолдану Техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындары үшін инженер-педагог кадрларды даярлау» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары Астана-2010
5) Морфологиялық сөз нұсқаларының қызмет ерекшеліктері«Филологияныцң қазіргі кезеңдегі басымдықтары: дәстүрі мен болашағы»атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары Алматы, «Қазақ университеті» 2012
6) Морфологиялық варианттар мен синтаксистік варианттардың қолданылу ерекшеліктері әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Хабаршы филология сериясы 1(135) 2012
7) Интербелсенді әдістеме Мамандық 6МО11700-Қазақ тілі мен әдебиеті Оқу-әдістемелік құрал ББК 80.5, УДК 80.574 Ч-16 Талдықорған , 2012
8) Сөз нұсқаларының ықпал ету мүмкіндіктері тақырыбында ҚР Тәуелсіздік күніне арналған «Жансүгіров тағылымы» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. Талдықорған, 6.12.2013жыл.377-380бб.
9) Leaders create cultures Leadership international converence Leadership in education business and culture International center for education and technology. Published bu ICET 109 E Lamme Street, Bozeman, MT 59715 UCA. Eх.135-138
10) Д.Исабеков әңгімелеріндегі этикалық, этникалық ерекшеліктер. Халықарадық ғылыми-тәжірибелік конференция. Талдықорған, 24-26.10.2014жыл.320-324бб.
11) Көркем шығармалардағы тәуелдік жалғауының грамматикалық қызметтері тақырыбында ҚР Тәуелсіздік күніне арналған «Жансүгіров тағылымы» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция Талдықорған, 5-6.12.2014жыл. 620-624бб.

12) Түбірге сіңіскен тірі жұрнақтардан пайда болған сөз нұсқалары. ҚазҰУ хабаршысы № 4(156). Алматы, 2015.

13) Мұқағали Мақатаев шығармаларындағы күрескерлік рух // II Халықаралық Фараби оқулары. Алматы, Қазақстан, 2015 жыл, 7-17 сәуір.

14) М. Әлімбаев өлеңдеріндегі есімдіктен жасалған ұйқастардың этнолингвистикалық сипаты // II Халықаралық Фараби оқулары. Алматы, Қазақстан, 2015 жыл, 7-17 сәуір.

Поделиться новостью

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.