Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова

Исабаев Ануар Тохтамысович

Исабаев Ануар ТохтамысовичИсабаев Ануар Тохтамысович

Преподаватель кафедры естественных дисциплин

 

E-mail: Anuar_1089@mail.ru

              Anuar.issabaev@gmail.com

 

Ученая степень и звание: Магистр географии

научная школа: Казахский национальный педагогический университет им.Абая (2011-2013).

 

Научные интересы: формирование информационных компетентностей студентов при использовании виртуальных электронных приборов

 

Читаемые курсы: Геоморфология, Общее землеведение, Физическая география Казахстана, Минералогия с основами петрографии

 

Достижения: Диплом 1 степени министра образования и науки РК среди студентов на Республиканском конкурсе высших учебных заведений научно-исследовательских работ КазНПУ им.Абая  (2013).

 

Научные публикации:

 1. Қазіргі заманғы тектоникалық қозғалыстардың табиғаты // «Тұрақты дамудағы география ғылымының өзекті және басты бағыттары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 15-16 наурыз. – 2012. - 253-255 бб. Алматы қ-сы.
 2. Географияны оқыту барысында ақпараттық-қатынастық технологияны пайдаланудың әдістемелік астары // «Тұрақты дамудағы география ғылымының өзекті және басты бағыттары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 15-16 наурыз. - 2012. - 210-213 бб. Алматы қ-сы.
 3. Географияның бастапқы курсы бойынша сабақтардың педагогикалық негіздері // ІЗДЕНІС.-2012. - №4 (1). -  205-208 бб. Алматы қ-сы.
 4. Антропогендік жағдайлардың қоршаған ортаға тигізетін әсері // География, биология, экология орта мектепте. Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал. – 2012.  - № 6 (30) қараша/желтоқсан. - 7-8 бб. Алматы қ-сы.
 5. Географияны оқытуда қолданылатын интербелсенді электронды оқыту құралдарының оқу-танымдық маңызы // Білім әлемінде. - 2012. - №6.  49-52 бб. Алматы қ-сы.
 6. Аймақтық комплексті физикалық-географиялық сипаттамасын құрастыру әдістемесін үйрету. // ІЗДЕНІС Жаратылыстану және техника ғылымдарының сериясы. – 2012. - №4 (2). - 192-196 бб. Алматы қ-сы.
 7. Компьютерлік технологияларды оқу үрдісінде пайдалану // География және табиғат. Ғылыми – педагогикалық журнал. - 2013. - №1 (61). - 16-19 бб. Алматы қ-сы.
 8. Апараттық-қатынастық технологияларды пайдалану арқылы білім алушылардың ақпараттық құзіреттілігін қалыптастыру әдістерінің ерекшеліктері // ІЗДЕНІС Жаратылыстану және техника ғылымдарының сериясы. - 2013. - №4 - 289-294 бб. Алматы қ-сы.
 9. Қазақстан Республикасының бәсекеге қабілеттілігін арттырудың жаңа айналымы- білім беру саласын инновацияландыру жолы // І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті . 2014 жылдың 24-25 қазан аралығында «Ғылым, білім және инновация  -  «Қазақстан – 2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. - 2014. - 288-291 бб. Талдықорған қ-сы.
 10. География курсын аймақтық-өлкетану мәліметтерін пайдалану арқылы «үшөлшемді әдістемелік жүйе» технологиясымен оқытудың маңызы // Жетісу мемлекеттік университеті . 2014 жылдың 24-25 қазан аралығында «Ғылым, білім және инновация  -  «Қазақстан – 2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы.  – 2014. - 181-191 бб.Талдықорған қ-сы.
 11. Географияны оқытудағы жаңа технологияларды пайдалану арқылы білім алушылардың ақпараттық құзыреттілігін қалыптастыру // І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің ХАБАРШЫСЫ Талдықорған қ-сы, 2014 - №2-3.- 121-126 бб.

 

Поделиться новостью