Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова

Абуханова Ажар Базарбаевна

Абуханова Ажар Базарбаевна
Старший преподаватель кафедры педагогики и психологии
E-mail: agar-80@mail.ru
Ab.abuhanova@gmail.com
Ученая степень и звание: магистр педагогики, старший преподаватель, научная школа:
КазНПУ им. Абая , специальность: история и география (2003),
магистратура КазНПУ им.Абая (2005).
Научные интересы: Педагогические условия социализации школьников
Читаемые курсы: Педагогика, Введение в педагогическую профессию, Этнопедагогика (бакалавриат)
Достижения: Почетная Грамота от Народной Демократической партии «Нур Отан» за «Вклад в образование и воспитание подрастающего поколения, проявление политической активности в общественной жизни . (2013).
Научные публикации:
1) «Инновациялық технологияларды қолдануда білімгерлердің ақпараттық мәдениетін қалыптастыру» //Инновациялық технологияларды білім үрдісіне ендіру сапалы білім негізі» атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференциясында 2012,1-бөлім- 32-34 бб.
2) «Бастауыш сынып мұғалімінің шығармашылығын дамыту жолдары» // Ұлт тағлымы ғылыми-педагогикалық басылым.- 2012 .№3-235-239 бб.
3) «Кредиттік жүйені енгізуде білімгерлердің өзіндік жұмыстары арқылы кәсіби дағдыларын қалыптастыру» // «Жансүгіров тағлымы» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция Талдықорған қ- 2012.1бөлім-45-46 бб.
4) «Оқушылардың рухани-адамгершілік мәдениетін қалыптастырудағы халық педагогикасының ролі» //
«Этникалық өзіндік сананың ерекшеліктері жоғары мектеп жағдайындағы кәсіби табыстылықтың факторы ретінде»«XXI-ғасырдың этнопсихологиясы» республикалық ғылыми конференция, 2012ж,30 қараша, 46-49 бб.
5) «Сапалы білімді қалыптастыруда мектеп мұғалімдерінің инновациялық іс-әрекеттері»//
«Инновациялық технологияларды білім беру үрдісіне ендіру-сапалы білім негізі»
Дәстүрлі аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция 2013, 27-29 бб.
6) «Өзіндік жұмыс арқылы білімгерлердің кәсіби бағыттылығын қалыптастыру»//«Білім-ғылым-қоғам:
Өзара ықпалдастық мәселелері мен перспективалары» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары» Талдықорған қаласы,2013.2-бөлім-25-28 бб.
7) «Ақпараттық технологиялардың бастауыш сынып оқушыларының танымдық қызығушылығын қалыптастыру мүмкіндіктері»//ҚР Тәуелсіздік күніне арналған «Жансүгіров тағлымы» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция 2013ж, 6-7 желтоқсан,48-50 бб.
8) «Ұлттық тәрбиені оқытуға даярлық жағдайы мен жақсарту жолдары» //«Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияда2013-2014 оқу жылында 13-14 наурыз
9) «Подготовка будущих педагогов к профориентационной работе» // НАУКА И МИР Международный научный журнал, № 2 (6), 2014г, Том 3 – Россия, г. Волгоград,SCIENCE AND WORLD International scientific journal № 2 (6), 2014, Vol. III
10) «Болашақ педагогтың зерттеу мәдениетін қалыптастыру жолдары»//«Ғылым,білім және инновация- «Қазақстан – 2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
2014.1-бөлім, 24 қазан,Талдықорған қ, 182-185 бб.
11) «Ұлттық құндылықтар негізінде оқушылардың дүниетанымын қалыптастыру» «Жансүгіров тағлымы» 2014ж, 5-6 желтоқсан,404-408 бб.

Поделиться новостью

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.