Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова

Борибекова Фарзана

Борибекова Фарзана
доцент,кандидат педагогических наук
кафедры методик обучения и воспитания
E-mail: Boribekova252701BF
Ученая степень и звание:к.п.н., доцент
научная школа: Казахский национальный педагогический университет имени Абая (2003).
Научные интересы: Methodical preparation of teachers using Kazakh ethnopedagogics in the school curriculum educational protsese.
Читаемые курсы: Теория и технология в обучения математике в МКНШ, современные педагогическая технология, формирования математических представлений дошкольного возраста, воспитания детей семье ОВ, (бакалавриат). Методологические и теоретические система преподавания предметов, математические методы в педагогике(магистратура).
Достижения: значок отличник в образование РК, почётная грамота Минпрос РК, звание ветеран труда, почётная грамота ректора.
Научные публикации:

 1. Қазақ этнопедагогикасы материалдарын оқу-тәрбие үрдісінде пайдалану. «Қазақстан мектебі» Республикалық ғылыми-педагогикалық журнал. -2008.-№4. –Б. 54-56
 2. Этнопедагогикалық дәріс. «Қазақстан мектебі» Республикалық ғылыми-педагогикалық журнал. -2008.-№5. –Б. 54-56
 3. Шәкірттің ойлау қабілетін дамыту – басты міндет. «Қазақстан мектебі» Республикалық ғылыми-педагогикалық журнал. 2007. -№11-12. – Б.
 4. Қазақ этнопедагогикасы материалдарын математика сабағында пайдалану. (оқу – әдістемелік құрал) Алматы: АлМУ, 2000. – 42 б
 5. Қазақ этнопедагогикасы материалдарын математика сабағында пайдалану. (оқу – әдістемелік құрал) Алматы: АлМУ, 2000. – 42 б
 6. Қазақтың ойын есептерін математика сабағында пайдалану. Актуальные проблемы воспитани в современных условиях. Талдықорған, 1997, Б. 15-17
 7. Современные информационные технологии в Казахстане. Материалы за IX международной научно-практической конференции. 17-25/II/2013 София
 8. Жоғарғы оқу орындарында электрондық оқулықтарды тиімді пайдалану. «Қазақстан мектебі» Республикалық журнал. №2, 2011, стр. 47-51
 9. Ақпараттық технологияларды тиімді пайдаланудың теориялық негіздері. «Қазақстан мектебі» Республикалық ғылыми-педагогикалық журнал, №3 2011. стр. 21-24
 10. Жоғарғы оқу орындарында электрондық оқулықтарды тиімді пайдалану. «Қазақстан мектебі» Республикалық ғылыми-педагогикалық журнал. №2, 2011, стр. 47-51
 11. Бастауыш сыныптың математика сабағында ауызша жұмыстарды ұйымдастыру ерекшеліктері. «Жансүгіров тағылымы – 36» атты Республикалық ғылыми – практикалық конференция материалдары. Талдықорған, 2008. – Б. 72-76
 12. Мұғалімдерді қазақ этнопедагогикасы материалдарын пайдалануға байланысты әдістемелік даярлау. Вестник ЖГУ им. И.Жансугурова - №3-4, 2005. – Б.
 13. Мектептің оқу-тәрбие процесінде мұғалімдерді әдістемелік даярлаудың теориялық негіздері. І.Жансүгіров 110-жылдық мерейтойына арналған «Жасүгіров тағылымдары» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. Талдықорған, 2004. -Б. 35-38
 14. Дәрістер  кешені.  Бастауыш  оқыту  педагогикасы  мен  әдістемесі  мамандығы.  І.Жансүгіров  атындағы  ЖМУ   Талдықорған – 2012 ж.
 15. Білім сапасын  арттыруда оқытудың  инновациялық  технологиясын  пайдалану.  Ұлт  тағылымы №1/ 2012 ж.
 16. Ұстаз  іскерлігі.  Алматы  облыстық  «Жетісу»  газеті   шаруашылық  жүргізу  құқығындағы мемлекттік  коммуналдық  кәсіпорны.   2  ақпан  2012  жыл.
 17. Білімгерлердің  танымдық  белсенділігін  дамытудың  жолдары. «Қазақстан  жоғары  мектебі». Халықаралық ғылыми-педагогикалық  басылым  №2 (1)/  2012 ж.
 18. Оқытудың инновациялық технологияларын пайдалану  ерекшеліктері. ҚР жоғары білім  беру жүйесіндегі оқытудың  заманауи технологиялары.  Желтоқсан 2012 ж.
 19. Ақпараттық  - коммуникативтік  технологиялар  арқылы білімгерлердің ақыл-ойын  дамыту. «Евразия  кеңістігіндегі білім мен ғылымды ұштастыру мәселелері  мен перспективасы»  Халықаралық  ғылыми-тәжірибелік  конференция  материалдары. І.Жансүгіров  атындағы  ЖМУ 2-бөлім 19-20  қазан  Талдықорған 2012  ж.
 20. Бастауыш  сынып оқушыларының танымдық қызығушылығын арттыру  жолдары. «Жаңа әлемдегі жастар  және ғылым»  атты  республикалық  ғылыми-тәжірибелік  конференция материалдары. 1-бөлім 16-17  наурыз  Талдықорған 2012 ж.
 21. Методика подготовки  образования взрослых  с  использованием  телекоммуникационных  технологий в  Республике  Казахстан.  Материалы за ІХ  международна  научно  практична  конференция.  Том 20 Педагогически науки.  София «Бял  ГРАД-БГ»  ООД  2013 г.
 22. Современные  информационные  технологии  в Казахстане. Материали за ІХ  международна  научно практична  конференция. 17-25 февраля. София «Бял  ГРАД-БГ»  ООД  2013 г.
 23. Бастауыш  сыныптарда халық  ауыз  әдебиеті үлгілерін оқытудың ғылыми-теориялық  негіздері. «Білім-ғылым-қоғам:  өзараықпалдастық  мәселелері  мен  перспективалары»  Халықаралық  ғылыми – тәжірибелік  конференция  материалдары. І.Жансүгіров  атындағы ЖМУ 25-26  қазан Талдықорған  2013 ж.
 24. Білім  беру  үрдісінде интербелсенді оқу технологиясын пайдалану жолдары. «Қазақстан  жоғары  мектебі». Халықаралық  ғылыми-педагогикалық  басылым. Алматы №2 (2)  2013  ж.
 25. Зиятында  ауытқуы  бар балалардың  таным әрекеттерін дидактикалық ойындар  арқылы дамыту.»Педагогика  және психология» ғылыми – әдістемелік  журнал.  Абай атындағы Қазақ  ұлттық  педагогикалық  университеті.  №2 (15)  Алматы 2013 ж.
 26. Білім беруде ақпараттық технологияларды пайдаланудың тиімділігі. «Қазақстан  жоғары  мектебі». Халықаралық  ғылыми-педагогикалық  басылым. Алматы №2 (2)  2013  ж.
 27. Оқу-әдістемелік  құрал. Бастауыш мектепте математикадан сыныптан тыс жұмыстардың теориясы  мен практикасы. І.Жансүгіров  атындағы ЖМУ  Талдықорған 2013 ж.
 28. Оқу  құралы. Қазіргі  заманғы  педагогикалық  технологиялар. І.Жансүгіров  атындағы  ЖМУ  Талдықорған -2013 ж.
 29. Бастауыш сыныптың  оқу-тәрбие  үрдісінде халықтық  педагогика үлгілерін тиімді пайдалану  жолдары. «Жансүгіров  тағылымы»  республикалық  ғылыми-тәжірибелік конференция  материалдары. І.Жансүгіров  атындағы ЖМУ  Талдықорған 2014ж.
 30. Абай  Құнанбаев  шығармаларындағы  әлеуметтендіру мәселелері. «Қазақстанның  қазіргі полиэтникалық кеңістігінде жастарды  тәрбиелеу мәселелері»  атты  Республикалық  ғылыми-тәжірибелік конференция. Абай атындағы Қазақ  ұлттық  педагогикалық  университеті.  28 ақпан   Алматы 2014 ж.
 31. Ұлттық тәрбие-сапалы білім берудің негізі. «Инновациялық технологияларды білім беру процесінде ендіру-сапалы білім негізі» дәстүрлі аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. І.Жансүгіров  атындағы ЖМУ   7-8 ақпан Талдықорған 2014ж.
 32. Бастауыш сыныптарда халықтық педагогика үлгілерін оқытудың ғылыми-теориялық негіздері. «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. І.Жансүгіров  атындағы ЖМУ  13-14 наурыз Талдықорған 2014ж.
 33. Бастауыш сынып оқушыларының  білімін тестілік тексерудің негізгі мәселелері. «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. І.Жансүгіров  атындағы ЖМУ  13-14 наурыз Талдықорған 2014ж.
 34. Салт-дәстүр  ұғымдарының  білім  беру мазмұнындағы  орны. «Ғылым,  білім  және  инновация-«Қазақстан - 2050»  стратегиясының  орындалуының  маңызды факторлары»  Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. І.Жансүгіров  атындағы ЖМУ  24-25  қазан  Талдықорған 2014ж.
 35. Зиятында ауытқуы  бар балаларды оқытуда қолданылатын дидактикалық ойын түрлерінің жіктелуі. «Инновациялық  технологияларды білім  беру  процесінде ендіру-сапалы білім негізі» аймақтық  ғылыми-әдістемелік конференция. І.Жансүгіров  атындағы ЖМУ  7-8 ақпан  Талдықорған 2014ж.
 36. Зиятында ауытқуы  бар балаларды  дайындық  кезеңінде математиканы оқытуды ұйымдастыру. «Инновациялық  технологияларды білім  беру  процесінде ендіру-сапалы білім негізі» аймақтық  ғылыми-әдістемелік конференция. І.Жансүгіров  атындағы ЖМУ  7-8 ақпан  Талдықорған 2014ж.
 37. «Шағын  комплектілі мектепте математиканы  оқытудың  теориясы  мен технологиясы»  пәні  бойынша  дәрістер курсы.  Бастауыш  оқыту педагогикасы  мен  әдістемесі  мамандық  студенттері  үшін. І.Жансүгіров  атындағы ЖМУ  Талдықорған 2015ж.
 38. «Бастауыш  мектепте  математикадан  сыныптан  тыс жұмыстардың  теориясы  мен  практикасы»  пәні  бойынша  дәрістер  курсы. Бастауыш  оқыту педагогикасы  мен  әдістемесі  мамандық  студенттері  үшін. І.Жансүгіров  атындағы ЖМУ  Талдықорған 2015ж.
 39. В.М. Монаховтың  технологиялық  картадағы аксиомалары. «Ғылым,  білім  және  инновация-«Қазақстан - 2050»  стратегиясының  орындалуының  маңызды факторлары»  Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. І.Жансүгіров  атындағы ЖМУ  23-24  қазан  Талдықорған 2015ж.
 40. Педагогикалық  технологиялардың  даму динамикасы. «Ғылым,  білім  және  инновация-«Қазақстан - 2050»  стратегиясының  орындалуының  маңызды факторлары»  Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. І.Жансүгіров  атындағы ЖМУ  23-24  қазан  Талдықорған 2015ж.
 41. Қазіргі  заманғы педагогикалық технологияларды   оқу-тәрбие  үрдісінде тиімді пайдалану. «Инновациялық  технологияларды білім беру процесіне ендіру-сапалы білім негізі» дәстүрлі аймақтық ғылыми-әдістемелік  конференция материалдары. І.Жансүгіров  атындағы ЖМУ  16-17 қаңтар   Талдықорған 2015ж.
 42. Психолого-педагогический анализ адаптации детей к школьному обучению.  Хабаршы.  И.Арабаев атындағы  Қырғыз мемлекеттік университеті- 2015 ж.
 43. Қазіргі  заманғы педагогикалық технологиялар // Оқулық, Алматы 2014.
 44. «Шағын  комплектілі мектепте математиканы  оқытудың  теориясы  мен технологиясы»  пәні  бойынша оқу құралы.  Бастауыш  оқыту педагогикасы  мен  әдістемесі  мамандық  студенттері  үшін. І.Жансүгіров  атындағы ЖМУ  Талдықорған 2013ж.
Поделиться новостью

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.