Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова

Жанатбекова Назым Жанатбеккызы

Жанатбекова Назым ЖанатбеккызыЖанатбекова Назым Жанатбеккызы
Заведующий кафедры информатики и методики преподавания информатики
E-mail: n.zhanatbekova@mail.ru
nz.zhanatbekova@gmail.com
Ученая степень и звание: кандидат педагогических наук, доцент.
научная школа: аспирантура ЖГУ им. И. Жансугурова (2005).
Научные интересы: Современные педагогические технологии, умственное развитие школьников при обучении информатике.
Читаемые курсы: информатика, методика преподавание информатики, методика организации внеклассной работы по информатике, методика обучения информатике, новые информационные технологии, теоретические основы информатики, информационные технологии в экономике, информационные технологии в юриспруденции.
Научные публикации:
1) «Білім беру жүйесінде мұғалімнің инновациялық іскерлігін қалыптастыру». ЖМУ Хабаршысы. Қаңтар-наурыз 2011ж. 0,25 б.т.
2) «Ақпараттық технологияларды тиімді пайдаланудың теориялық негіздері». Қазақстан мектебі №3 2011 21-23 бет.
3) «Жоғары оқу орындарында электрондық оқулықтарды тиімді пайдалану». Қазақстан мектебі №2 2011 47-50 бет.
4) «Жаңа инновациялық технологияларды білім сапасын көтеруде тиімді пайдалану». Ізденіс №3 2011 ж.
5) «Оқыту жүйесіндегі білімді тексеру, бақылау, бағалау». ЖМУ Хабаршысы. 24-25 қараша 2011 ж.
6) «Кәсіби білім беруді ақпараттандыруды дамытудың заманауи жағдайы». Қазақстан Жоғарғы мектебі №1 2012 ж 167-172 бет.
7) «Білім беру жүйесі және жаңа ақпараттық-қатынастық технологиялар». Қазақстан Жоғарғы мектебі №2 (1) 2012 178-181 бет.
8) «Ақпараттық-коммуникативтік технологиялар арқылы білімгерлердің ақыл-ойын дамыту Еуразиялық кеңістігіндегі білім мен ғылымды ұштастыру мәселелері мен перспективасы». Халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференция 19-20 қазан 2012 ж 331-335 бет
9) «Білім сапасын арттыруда оқытудың инновациялық технологияларын пайдалану». Ұлт тағылымы, №1-2012 ж.
10)«Информационно-коммуникационные технологии на пути движения в информационное общество». Заманауи ЖОО-ның ақпараттық білім беру ортасы» ІV халықаралық сырттай ғылыми-практикалық конференция материалдары 20 қараша 2012 Ресей, Чебоксар қ. 78-85 бет
11) «Методика подготовки образовании взрослых с использованием телекоммуникационных технологии в Республики Казахстан». «Заманауи ғылым: даму тенденциялары» ІІІ халықаралық сырттай ғылыми-практикалық конференция материалдары 28 желтоқсан 2012 Ресей, Краснодар қ. 129-134 бет
12) «Білім саласындағы реформалар – ел дамуының негізі Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне арналған». «Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және құқыұтық дамуы» атты республикалық ғылыми практикалық конференциясының материалдарының жинағы 20 желтоқсан 2012, 44-47 бет
13) «Білім беру жүйесінде оқытудың ақпараттық технологияларын қолданудың негізгі мәселелері». Ұлт тағылымы «Қазақстан Жоғарғы мектебі» Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің ғылыми журналының ғылыми қосымшасы №1 2012
14) «Білім беру саласындағы ақпараттық-коммуникация технологиялардың мүмкіндіктері және ерекшеліктері». «Орталық Азия және ТМД елдерінің әлеуметтік-экономикалық және әлеуметтік дамуының теориялық және қолданбалы аспектілері» атты халықаралық конференция материалдары. Алматы-Москва-Барнаул 15.03.2013 533-539 бет
15) «Жоғарғы оқу орындарындағы оқытудың инновациялық әдістері». «Инновациялық технологияларды білім беру үрдісіне ендіру-сапалы білім негізі» дәстүрлі аймақтық ғылыми әдістемелік конференция 25.01.2013 167-170
16) «Білім беру үрдісінде интербелсенді оқу технологиясын пайдалану жолдары». Қазақстан Жоғарғы мектебі №2 (2) 2013 162-165 бет
17) «Білім беруде ақпараттық технологияларды пайдаланудың тиімділігі». Қазақстан Жоғарғы мектебі №2 (2) 2013 162-165 бет
18) «РНР бағдарламалау тілінің мүмкіндіктері». Қазақстан Жоғарғы мектебі №4 2013
248-251 бет
19) «Болашақ мұғалімдердің ақпараттық-компьютерлік технологияларды қолдану ерекшеліктері». ҚР Тәуелсіздік күніне арналған «Жансүгіров тағылымы» республикалық ғылыми-тәжірбиелік конференция 6-7 желтоқсан 2013 185-188
20) «Студенттерді патриоттық тәрбиелеудің мәні, функциялары және әдістері». «Тәрбие жұмысының инновациялық амалы. Заманауи технологиялар: негізгі идеялар мен классификация» атты семинар жинағы 2013 146-153
21) «Болашақ мұғалімдерді заманауи білім беру технологиялары негізінде кәсіби даярлаудың теориялық аспектілері». ТМД елдерінде үшінші мыңжылдықта ғылым дамуының проблемалары мен перспективалары» атты XVII халықаралық ғылыми-практикалық интернет-конференция материалдары 2013 143-145 бет
22) «Білім беру үрдісінде интербелсенді оқу технологиясын пайдалану жолдары». Қазақстан Жоғарғы мектебі №3 2014 136-140 бет
23) «Информатика мамандығы білімгерлерінің кәсіптік құзырлықтарын қалыптастырудың әдіс тәсілдері». Ғылым, білім және инновация – «Қазақстан 2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 24-25 қазан 2014 258-261 бет
24) «АРАСНЕ WEB серверімен жұмыс істеу негіздері». Ғылым, білім және инновация – «Қазақстан 2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 24-25 қазан 2014 339-343 бет

25) «Информатика пәнін оқытуда дидактикалық компьтерлік ойындарды қолдану». ХIV Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», Переяслав-Хмельницкий, 2015

26) «Сындарлылық теориясына негізделген оқыту». ХIV Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», Переяслав-Хмельницкий, 2015

27) «Сапалы білім - болашақ кепілі». «Әлем өзгеруімен біз де өзгереміз», «Назарбаев зияткерлік мектептері» ДББҰ педагогикалық шеберлік орталығы, Астана, 2015

28) «Электрондық оқытулар арқылы информатика пәнін оқытуда оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту жолдары». ХIV Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», Переяслав-Хмельницкий, 2015

 

Сертификаты 

2012

2013

 

 

Поделиться новостью