Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова

Елепбергенова Айгуль Узбековна

Елепбергенова Айгуль УзбековнаЕлепбергенова Айгуль Узбековна
Старший преподаватель кафедры Информационных технологий
E-mail: au.elepbergenova@gmail.com
Ученая степень и звание: Магистр
научная школа: ТКПУ им.Жансугурова, Математика и информатика, Квалификация- учитель математики и информатики (1995)
Магистратура ЖГУ им.И.Жансугурова (2012).
Научные интересы:Теория и методика обучения и воспитания.
Читаемые курсы:
Программирование в Интернет;
Webтехнологии;
Разработка и применение прикладных программ;
Объектно-ориентированное программирование
Достижения:
Грамота Ректора ЖГУ им.И.Жансугурова «Білім беру саласындағы қажырлы еңбегі мен кәсіби біліктілігі және университеттің қоғамдық өміріне белсенді қатысқаны үшін» (2009);
Похвальная грамота деканата факультета математики и естествознания «Қоғамдық жұмыстарға белсенді қатысқаны үшін» (2010)
Научные публикации:
1. А.У.Елепбергенова, А.А.Шалтабаев Қазіргі заманғы ЭЕМ процессорларының даму тарихы мен модельдері, Журнал «Поиск», №1(2)/2012.
2. А.У.Елепбергенова, Компьютерлік техника және адамдарды басқару, Научно-практическая конференция студентов и магистрантов «Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстан экономикасының дамуы және болашағы», ЖГУ им. И.Жансугурова, г.Талдыкорган, 2012.
3. А.У.Елепбергенова, З.Н.Қанапьянова, Қ.Ж.Шетиева Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы мен виртуалды зерттеу лабораториясының байланысы, Материалы международной научно-практической конференции «Еуразия кеңістігіндегі білім мен ғылымды ұштастыру мәселелері мен перспективасы», 19-20 октябрь 2012 г., Талдыкорган.
4. А.У.Елепбергенова, А.А.Шалтабаев, М.Сейтбаев, Процессорлардың сапалық ерекшеліктері. Микропроцессорлардың құрылымы, Научныйжурнал “Поиск”,г.Алматы, №4(2)/2012
5. А.У.Елепбергенова, Ж.Н.Нысамбаев, Е.С.Сергазинова, Проведение лабораторной работы «моделирование случайных чисел», IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы преподавания математики», Россия, Курск, 14.11.2013-16.11.2013 г.
6. А.У.Елепбергенова, Қ.Ж.Шетиева, З.Н.Канапьянова, Кәсіби даярлықтағы пәнаралық байланыстың ролі, VІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ», Переяслав-Хмельницкий–2013, 26–28 февраля
7. А.У.Елепбергенова, Қ.Ж.Шетиева, З.Н.Канапьянова, Заманауи графикалық редакторлар, VІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ», Переяслав-Хмельницкий–2013, 26–28 февраля
8. А.У.Елепбергенова, Деректер қорын жобалау кезеңдері. ADO технологиясы, ІХ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ», Переяслав-Хмельницкий–2013, 30 – 31 марта
9. А.У.Елепбергенова, Батырмалар құруға арналған қосымша, ХІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ», Переяслав-Хмельницкий–2013, 30–31 июля
10. А.У.Елепбергенова, З.Н.Канапьянова, Заманауи нано-технологиялар, ЖГУ им. И.Жансугурова, Междунардная научно-практическая конференция «Білім-ғылым-қоғам: өзараықпалдастық мәселелері мен перспективалары», 25-26 октябрь, 2013, г.Талдыкқорган
11. А.У.Елепбергенова, Ақпараттық технологияларды пайдаланып практикалық сабақтарды өткізудің әдістемелік ерекшеліктері, XVІІ Международная научно-практическая интернет-конференция «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ», Переяслав-Хмельницкий 2013, 29-30 ноября
12. А.У.Елепбергенова, Macromedia Flash бағдарламасының мүмкіндіктері, Журнал «Қазақстан жоғары мектебі», №2 (2), 2013 г., 187-193 стр

 

13. А.У.Елепбергенова, KVISOFT FLIPBOOK MAKER PRO бағдарламасымен жұмыс істеу негіздері, IX Международная научно-практическая интернет-конференция «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ», Переяслав-Хмельницкий 2014, 30-31декабря

14. А.У.Елепбергенова, Электрондық оқулық құруға арналған KVISOFT FLIPBOOK MAKER PRO бағдарламасының мүмкіндіктері, «Наука, образование и инновации - факторы реализации стратегии «Казахстан -2050»,материалы международной научно-практической конференции. -Талдыкорган, 2015

 

 Сертификаты 

Поделиться новостью