Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова

Адамкулов Нурали Мерекебаевич

Адамкулов Нурали МерекебаевичАдамкулов Нурали Мерекебаевич
Заведующий кафедры Изобразительного искусства и дизайна
E-mail: nuraliadamkulov@mail.ru
Ученая степень и звание:кандидат педагогических наук, доцент
Научные интересы:Композиционное решение в изготовлении изделии декоративно-прикладного искусства.
Читаемые курсы:История материальной культуры дизаина; Конструирование обьектов дизаина; Методика преподавания изобразительного искусства.
Достижения:Лауреат государственной премии им. «Акын Сара»
Научные публикации за 5 лет: 1. Адамкулов Н.М. - «Технология» - Учебник для 9-класса общеобразовательной школы РК Тираж 12 000 дана. Обьем 13,08 п.л. Алматы «Мектеп» 2009 г.
2. Адамкулов Н.М. - «Технология»Учебник для 9-класса общеобразовательной школы РК. Тираж 8 000 дана. Обьем 3,0 п.л. Алматы «Мектеп» 2009 г.
3. Адамкулов Н.М. - «Технология» Учебник для 9-класса общеобразовательной школы РК. Тираж 4 000 шт.. Обьем 2,96 п.л. Алматы «Мектеп» 2009 ж
4. Адамкулов Н.М .- «Ұлттық өнер саласында алғашқы білім берудің құрылымы». Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция матералдары. 12 наурыз 30 бет. Алматы,
Абай ат. Қазақ ҰПУ, 2009 ж.
5. Адамкулов Н.М .- Әдістемелік бағдарламаның бағыты. // Қазақстан мектебіндегі ТЕХНОЛОГИЯ Алматы 2009 №5, 3-бет.
6. Адамкулов Н.М .- Студенттерге бұйымдарды жасатудағы көрнекіліктердің маңызы Хабаршы, Абай ат. Қазақ ҰПУ, №3(20) Алматы 2009, 17-
7. Адамкулов Н.М .- Технология сабағында өрім өруді үйрету әдістемесі// Қазақстан мектебіндегі ТЕХНОЛОГИЯ. Алматы 2009 №5, 4-бет.\
8. Адамкулов Н.М .- Қазіргі технология сабағының маңызы // Қазақстан мектебіндегі ТЕХНОЛОГИЯ Алматы 2009 №5, 4-
9. Адамкулов Н.М. - Технология сабағын өткізудің алғы шарттары. // Қазақстан мектебіндегі ТЕХНОЛОГИЯ Алматы 2009 №5, 5-бет.
10. Адамкулов Н.М .- Теріден жасалатын бұйымдардың технологиясы // Қазақстан мектебіндегі ТЕХНОЛОГИЯ Алматы 2009 №5, 21-бет
11. Адамкулов Н.М .- Қазақтың қолөнері арқылы студенттердің іс-әрекетін қалыптастыру жолдары. Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция. 15 Мамыр 2009 ж. 151 бет. Л.Н. Гумилев ат. Еуразия ҰУ, Астана
12. Адамкулов Н.М .- Студенттерге ұлттық қолөнер бұйымдарын жасауға үйретудегі «Этнокөркеммәдениет» орталығының маңызы. Республикалық ғылыми-практикалық конференция. 29 Мамыр 422 бет. Алматы. 2009 ж. Каз НПУ им. Абая.
13. Адамкулов Н.М .- Сурет, сызу және технология пәндеріндегі көрнекіліктердің маңызы. Қазақ ҰПУ.
14. Адамкулов Н.М .- //«Этнокөркеммәдениет» Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал. №1 Алматы 2010, 24 бет.
15. Адамкулов Н.М .- Ағаш өңдеу технологиясы Техникалық және кәсіптік білімге арналған оқулық. Көлемі 10,92 б.т. Тарламы 1000 дана. Астана «Фолиант» 2010 ж.
16. Адамкулов Н.М .- Қазақтың қолөнері арқылы студенттердің іс-әрекетін қалыптас-тырудың мүмкіндіктер Хабаршы, Абай ат. Қазақ ҰПУ, №3(24) Алматы. 2010 ж. 46 бет
17. Адамкулов Н.М .- Теріден жасалатын бұйымдардың технологиясы //Қазақстан мектебіндегі технология. №1 Алматы. 2010 ж. 16 бет.
18. Адамкулов Н.М .- Шіңкілдек домбыраның жасалу технологиясы //Қазақстан мектебіндегі технология. №1 Алматы. 2010 ж. 35 бет
19. Адамкулов Н.М .- Теріні ыстау технологиясы. //Қазақстан мектебіндегі технология. №2 Алматы 2010, 2 бет.
20. Адамкулов Н.М .- Домбыра жасау технологиясы //Қазақстан мектебіндегі технология. №3 Алматы 2010, 2 бет.
21. Адамкулов Н.М .- Ағашты әк бордың көмегімен кептіру //Қазақстан мектебіндегі технология. №5 Алматы 2010, 23 бет
22. Адамкулов Н.М .- Қасық жасауды үйрету әдістемесі//Қазақстан мектебіндегі технология. Алматы 2010, 25 бет
23. Адамкулов Н.М .- Мектеп те, мұғалім де ештеңеге мұқтаж болмауы тиіс. // Мұғалім және қоғам. Республикалық педагогикалық-қоғамдық журнал №5 Қыркүйек, Қазан Алматы 2010 ж. 14 бет.
24. Адамкулов Н.М .- «Сәндік қолөнер» мектеп интернатының маңызы Абай ат. Қазақ ҰПУ, халықаралық ғылыми-тәжі-лік конференция. Алматы. 14 Мамыр 2011 ж. 279 бет
25. Адамкулов Н.М .- Нақтылы бейне арқылы сурет салудың алғы шарттары //«Этнокөркеммәдениет» Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал. №1 Алматы. 2011 ж. 9 бет
26. Адамкулов Н.М .- «Технология» пәнін оқыту әдістемесі». «Кәсіптік білім» мамандығы студенттері және «Технология» пәні мұғалімдеріне арналған оқулық Көлемі 12 б.т. Тарламы 500 дана. Алматы: «Әрекет-Принт» баспаханасы 2011 ж.
27. Адамкулов Н.М .- «Краткий иллюстрированный словарь изобразительного искусства» Учебно-справочное пособие для студентов педагогических вузов4,3 б.т. Алматы: Каз НПУ им. Абая, 2011
28. Адамкулов Н.М .- «Қазіргі бейнелеу өнеріндегі форма құрастыру мәдениеті»// РНМ журнал «Этнохудожественная культура», № 3 Алматы 2011. – С. 9-12// РНМ журнал «Этнохудожественная культура», № 4- Алматы 2011. – С. 28-30
29. Адамкулов Н.М .- «Болашақ мамандарының кәсіби жетілдіру» Алматы 2011. – С. 34-35
30. Адамкулов Н.М .- «Мәдениет саласындағы ақпараттық технология бойынша оқытудың ерекшеліктері» // РНМ журнал «Этнохудожественная культура», № 5- Алматы 2011.–С. 6-7
31. Адамкулов Н.М .- «Әдістемелік нұсқау» «Кәсіптік білім» мамандығы студенттері және «Технология» пәні мұғалімдеріне арналған оқулық Көлемі 11 б.т. Тарламы 500 дана. Алматы: «Әрекет-Принт» баспаханасы 2012 ж
32. Адамкулов Н.М.- «Мектептегі термебау өнері» «Кәсіптік білім» мамандығы студенттері және «Технология» пәні мұғалімдеріне арналған оқулық Көлемі 11 б.т. Тарламы 500 дана. Алматы: «Әрекет-Принт» баспаханасы 2012 ж.
33. Адамкулов Н.М .- «Оқушыларға қазақтың қолөнер бұйымдарын жасату арқылы еңбекке тәрбиелеу» «Қазақстан Республикасы халқының материалдық емес мәдени мұралары» Халықаралық ғылыми практикалық конференция 8-9 Маусым 2012 ж Абай атындағы Қазақ ҰПУ 2012 ж.
34. Адамкулов Н.М.- «Қазақстандық және шетелдік шеберлер көрмесі» Қазақстан Республикасы халқының материалдық емес мәдени мұралары» Халықаралық ғылыми практикалық конференция көрмесі 8-9 Маусым 2012 ж Абай атындағы Қазақ ҰПУ 2012 ж.
35. Адамкулов Н.М.- «Студенттерге қазақтың қолөнер бұйымдарын жасату арқылы еңбекке«Қазақстан Республикасында Үздіксіз көркемсуреттік білім беру: сәндік қолданбалы өнер-2012» Халықаралық ғылыми практикалық конференция 28 Абай атындағы Қазақ ҰПУ
36. Адамкулов Н.М.- «Қазақстандық және шетелдік шеберлер көрмесі» «Қазақстан Республикасында Үздіксіз көркемсуреттік білім беру: сәндік қолданбалы өнер-2012» Халықаралық ғылыми практикалық конференция көрмесі 28 Сәуір 2012 ж Абай атындағы Қазақ ҰПУ 2012 ж
37. Адамкулов Н.М .- «Күнделікті қолданылатын қолөнер бұйымдарының технологиясы» «Кәсіптік білім» мамандығы студенттері және «Технология» пәні мұғалімдеріне арналған оқулық Көлемі 11 б.т. Тарламы 500 дана. Алматы: «Әрекет-Принт» баспаханасы 2013 ж.
38. «Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі». ЖОО студенттеріне арналған оқулық. Алматы: «Әрекет-Принт» баспаханасы 2014 ж.
39. Технология пәнін оқыту әдістемесі. Жалпы білім беретін мектептерге арналған оқулық. Алматы: «Әрекет-Принт» баспаханасы 2015 ж.
40.Адамкулов Н.М .- «Қазақтың музыкалық аспаптары түкі тілдес халықтарымен ұқсастық негіздері» «Халықаралық саз аспаптары және түркі халықтарының аспаптық музыкасы»
41. Халықаралық СИМПОЗИУМ материалдары 25-26 сәуір, 2013 ж Абай атындағы Қазақ ҰПУ, Көркемсурет
42. Адамкулов Н.М .- «Қазақстандық және шетелдік саз аспаптарын жасаушы шеберлер көрмесі» «Халықаралық саз аспаптары және түркі халықтарының аспаптық музыкасы» Халықаралық СИМПОЗИУМ көрмесі. 25-26 сәуір, 2013 ж Абай атындағы Қазақ ҰПУ, Көркемсурет факультеті
43. «Бейнелеу өнері» Учебник, Алматы 2014
44. «Технология пәнін оқыту әдістемесі» Учебник, Алматы 2015 г

45. Академиялық суреттегі үйлесімділік заңдылықтары

Поделиться новостью