Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова

Ахметов Бакыт Базарбекович

Ахметов Бакыт БазарбековичАхметов Бакыт Базарбекович
Старший преподаватель кафедры Изобразительного искусства и дизайна
E-mail: bakytakhmetov1972@gmail.com
Ученая степень и звание:старший преподаватель
Научные интересы:Развитие графического образования студентов на основе предмета композиции
Читаемые курсы:Композиция; Специальная композиция; Композиция в дизайне.
Достижения:Награжден почетной грамотой за активное участие в выставке народного прикладного искусства ко Дню Алматинской области по живописи на тему «20-летие Независимости Республики Казахстан», город Талдыкорган 2013г.
Научные публикации: 1.«Обучение студентов народной педагогике в высшей школе средствами изобразительного искусства» (мақала) Республик. Науч. – практич. конференция. «Жансүгіров тағылымы» Талдыкорган 2012г.
2.«.Преемственное обучение в системе образования» (мақала) Республик. Науч. – практич. конференция. «Жансүгіров тағылымы» Талдыкорган 2011г.
3.«Болашақ мұғалімдерді өнер пәнін оқытуға дайындау мазмұны». (мақала) «Кәсіби білім беру жүйесіндегі көркемөнердің мәдени интелектуалдық мүмкіндіктері»Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 20 мамыр 2013 жыл.Алматы, ҚМҚПУ.

4.Академиялық суреттегі үйлесімділік заңдылықтары

5.Ешкөлмес және Мұқыры тауларының етегіндегі ежелгі палеозой фаунасы мен флорасының таңбаларының тіршіліктің эволюциялық дамуын оқып-үйренудегі алатын орны

6.Болашақ бейнелеу өнері мұғалімдерін дайындаудың бүгінгі жағдайы

Поделиться новостью