Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова

Утельбаева Динара Бауржановна

Утельбаева Динара БауржановнаУтельбаева Динара Бауржановна
Преподаватель
кафедры Изобразительного искусства и дизайна
E-mail:utelbayevadinara1986@gmail.com
Ученая степень, ученое звание: Магистр педагогических наук
Научная школа: Институт магистратуры и PhDдокторантуры КазНПУ им.Абая
Научные интересы: Научное изобразительное искусство искусство
Читаемые курсы: Типология графического дизайна, Живопись 1,2,3, Декоративная живопись 1,2,3, Академическая живопись, Техника декорирования, Цветоведение
Достижения преподавателя: Обладатель гранта ректора по научному проекту, организовала персональную выставку творческих работ
Научные публикации:1.«Қазақстан бейнелеу өнері» (Хабаршы. – Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ. - 2009. – №3 (20).-84 бет);
2. «Қазақ мәдени мұралары арқылы оқушылардың эстетикалық талғамын дамыту ерекшеліктері» (Әлеуметтік‑саяси ғылымдар: мәселелер мен ойлары. – Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2010. - 574 бет);
3. «Оқушылардың эстетикалық талғамын дамытуда мәдени мұраны қолдану» (Этнокөркеммәдениет. – Алматы: «Сигнет‑принт», 2011. – №2. – 40 бет);
4. «Студенттердің эстетикалық талғамын дамытуда қазақ мәдени мұрасының алатын орны»(«Тұран‑Астана» университеті,2012);
5.«Студенттерді адамгершілік құндылықтар негізінде тәрбиелеу» «Тұран‑Астана» университеті, 2012);
6. «Духовно-нравственное развитие средствами художественно эстетического воспитания» («Жансүгіров тағылымы» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.Талдықорған: І.Жансүгіров атындаңғы ЖМУ, 2012. – 47 бет);
7. «Интербелсенді оқыту әдістемесін қолданудың педагогикалық шарттары» (Еуразия кеңістігіндегі білім мен ғылымды ұштастыру мәселелері мен перспективалары халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары ІІІ бөлім. Талдықорған: І.Жансүгіров атындаңғы ЖМУ, 2012. – 423 бет);
8. «Инновациялық «intous4 m» планшетін көркем-графика саласында пайдаланудың ерекшеліктері мен мүмкіндіктері»(«Инновациялық технологияларды білім беру үрдісіне ендіру – сапалы білім негізі» дәстүрлі аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция. Талдықорған: І.Жансүгіров атындаңғы ЖМУ, 2013. – 423 бет);
9. «Развитие личности ребенка в изобразительной деятельности»(«Инновациялық технологияларды білім беру үрдісіне ендіру – сапалы білім негізі» дәстүрлі аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция. Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2013. – 94бет);
10. «Некоторые вопросыкомпозиции» (Вестник.– Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2013.).
11 .«Эстетикалық талғамды дамытуда бастауыш сынып оқушыларының психологиялық ерекшеліктерін ескеру» (Ізденіс. – Алматы, 2014)
12. «Натюрморт жанрының даму кезеңдері» / «Ғылым, білім және инновация-Қазақстан - 2050» Стратегиясының орындалуының маңызды факторлары. Халықаралық тәжірибелік конференция, Талдықорған 2014 ж.
13.Методическое пособие: «Плэнерлік практика бойынша әдістемелік нұсқа» 5В042100 – «Дизайн» мамандығының студенттеріне арналған. Астана: Тұран-Астана университеті, 2011.
14.Учебно-методическое пособие «Инновациялық «wacom intuos4 m» графикалық планшеті: теория және практика» Талдықорған:І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2013

Поделиться новостью